SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Achos o Covid-19 mewn Ysgol Uwchradd ym Mhowys

Image of Covid-19 medical vials

25 Medi 2020

Image of Covid-19 medical vials Mae'r cyngor sir wedi datgan bod disgyblion mewn ysgol Uwchradd ym Mhowys yn hunan-ynysu ar ôl i ddisgybl yn yr ysgol brofi'n bositif am Covid-19.

Mae'r achos a gadarnhawyd yn golygu y gofynnwyd i rai disgyblion a staff yn Ysgol Uwchradd Llanidloes i hunan-ynysu ar ôl i ddisgybl brofi'n bositif am Covid-19.

Mae teuluoedd y disgyblion sydd wedi o bosibl wedi dod i gysylltiad â'r achos wedi cael eu hysbysu am y sefyllfa.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Mae ein swyddogion addysg wedi gweithio'n gyflym gyda staff yn Ysgol Uwchradd Llanidloes er mwyn lleihau'r risg i bawb.  Mae staff wedi cysylltu â'r teuluoedd sydd wedi'u heffeithio.

Mae gwaith glanhau gyda ffocws pendant wedi digwydd yn yr ysgol a bydd pob disgybl arall yn parhau i fynychu'r ysgol fel y cynlluniwyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu