SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sesiynau gweithgareddau'r haf i blant Powys yn llwyddiant mawr

Image of children playing outside in the sunshine

28 Medi 2020

Image of children playing outside in the sunshineCynhaliwyd sesiynau gweithgareddau'r haf i blant ar draws Powys dros wyliau'r haf i blant rhwng 5 a 16 oed.

Cynhaliwyd y sesiynau a gomisiynwyd gan Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, bob prynhawn yn ystod yr wythnos am bump wythnos mewn wyth lleoliad ar draws y sir.

Trwy weithio gyda phartneriaid megis PAVO, Freedom Leisure, Yr Urdd ac Activ8, cafwyd sesiynau Cymraeg a Saesneg.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar Wasanaethau Plant: "Mae'n braf gweld bod y sesiynau hyn dros yr haf wedi bod yn llwyddiant mawr.  Daeth dros 2,100 o blant i'r sesiynau hyn dros gyfnod o bump wythnos ac o'r sylwadau a gafwyd mae'n swnio fel bod pawb wedi cael tipyn o hwyl."

Cafodd y gweithgareddau creadigol, hwyliog yn yr awyr agored eu strwythuro a'u trefnu i sicrhau fod y plant yn cadw'n brysur yn feddyliol ac yn gorfforol dros y sesiynau.  Roedd hyfforddwr yn arwain pob gweithgaredd gyda'r plant yn gweithio ac yn chwarae gyda'i gilydd er mwyn sicrhau bach o normalrwydd cyn mynd nôl i'r ysgol.

Roedd ymateb rhieni, gofalwyr a'r bobl ifanc eu hunain yn bositif.  Yn ôl un rhiant: "Diolch i bawb oedd yn gysylltiedig â'r rhaglen.  Roedd y plant angen y cyswllt cymdeithasol a'r hwyl yn fwy nag erioed.  Rwy'n ei werthfawrogi'n fawr iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu