Maes Awyr Agored yng Nghanolfan Hamdden y Flash, y Trallwng i ailagor

Image of a fooball on a pitch

29 Medi 2020

Image of a fooball on a pitch Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure yn falch cyhoeddi y bydd y llain chwaraeon awyr agored ar safle Canolfan Hamdden y Flash yn ailagor yn ddiweddarach eleni.

Yn dilyn gwaith archwilio i'r draeniad a'r oedi anffodus yn sgil COVID-19, bydd arwyneb chwarae y tu allan i Ganolfan Hamdden y Flash yn cael ei ailosod, ynghyd â chynllun newydd ar gyfer y goleuadau.

Mae proses dendro lwyddiannus wedi dod i ben, ac apwyntiad y contractwr arbenigol Cleveland Land Services. Byddant yn cyfarfod â'r cyngor i gynllunio'r gwaith ar unwaith. Disgwylir y bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn dechrau mid Rhagfyr, ac yna bydd y llain yn ailagor.

Bydd y gwaith yn destun unrhyw newidiadau pellach i'r cyfyngiadau a'r rheoliadau COVID a gallai hyn effeithio ar y dyddiad cwblhau.

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae'r prosiect hwn yn dangos ymrwymiad parhaus Powys i ddarparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden cynhwysol i gymunedau ym Mhowys. Hoffem ddiolch i gwsmeriaid a defnyddwyr y ganolfan hamdden yn y Trallwng am eu hamynedd a'u cymorth parhaus a'u dealltwriaeth yn ystod y cyfnod y bu'r gwaith ar y gweill. Mae apwyntio contractwr ar gyfer y prosiect yn gam mawr ymlaen ac edrychwn ymlaen ag ailagor y cyfleuster."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu