SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bwrw 'mlaen â chynlluniau uchelgeisiol i addysg

Image of school children running

30 Medi 2020

Image of school children runningDywedodd y cyngor sir y gellid buddsoddi dros £170m mewn addysg ym Mhowys ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol.

Ddoe (dydd Mawrth, 29 Medi) cymeradwyodd y Cabinet pump adroddiad a allai arwain at greu cyfleusterau ysgol newydd ar draws y sir ynghyd â chynnig i ymgynghori ar sefydlu ysgol pob oed newydd.

Fodd bynnag, gellid cau rhai ysgolion fel rhan o'r gwaith i drawsnewid addysg.

Cytunodd y Cabinet i gyflwyno achos amlinellol strategol newydd i Lywodraeth Cymru ar gyfer campws cymunedol pob oed i Ysgol Bro Hyddgen.

Cytunwyd hefyd i gyflwyno achosion busnes i Lywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn nalgylchoedd Aberhonddu a Llanfyllin gan adeiladu nifer o gyfleusterau newydd.

Bydd Achos Amlinellol Strategol i fuddsoddi yn Ysgol Calon Cymru hefyd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar ôl derbyn sêl bendith y Cabinet.

Cytunodd y Cabinet hefyd i ddechrau ymgynghori ar sefydlu ysgol newydd pob oed yn Llanfair Caereinion, gan uno Ysgol Uwchradd Caereinion ac Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Rwy wrth fy modd bod y Cabinet wedi cymeradwyo'r adroddiadau hyn.  Mae'r cyngor wedi ymrwymo i wella'r ddarpariaeth i blant a phobl ifanc trwy gyflwyno ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys a gafodd sêl bendith ym mis Ebrill.

"Rydym am greu amgylchedd lle gall athrawon ffynnu a dysgwyr yn gallu rhagori.  Mae hefyd yn bwysig bod yr amgylcheddau hyn yn ateb anghenion lles ein dysgwyr.

"Megis dechrau'r daith o drawsnewid addysg yn yr ardaloedd hyn y mae penderfyniadau ddoe.

"Bydd unrhyw newidiadau'n destun proses statudol o ad-drefnu ysgolion sy'n golygu ymgynghori'n health â'r ysgol a'u cymunedau cyn gwneud unrhyw benderfyniad."

I weld manylion y cynigion a drafodwyd gan y Cabinet heddiw, cliciwch yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu