Archebu llyfrau o'r llyfrgell ar-lein

Image of library books

30 Medi 2020

Image of library books Oherwydd galw cynyddol, mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn falch i gyhoeddi y bydd pobl unwaith eto'n gallu gwneud cais ar-lein am lyfrau penodol ar gatalog y llyfrgell o ddydd Llun 5 Hydref 2020.

Mae hyn yn golygu y bydd darllenwyr yn gallu dewis yr union lyfrau sy'n mynd â'u bryd, o gyfanswm o 170,000 o lyfrau o stoc y cyngor, sy'n rhywbeth y mae pobl wedi'i golli dros y misoedd diwethaf.

Gan nad oedd y gwasanaeth hwn ar gael am gyfnod mor hir, mae unrhyw geisiadau a gyflwynwyd cyn y cyfnod clo ym mis Mawrth wedi dod i ben, ac rydym yn gofyn i ddarllenwyr osod y cais eto os ydych chi eisiau.

Bydd benthyciadau'n parhau i gael eu hadnewyddu'n awtomatig gan nad yw pobl yn gallu dychwelyd llyfrau a 'does dim dirwyon.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio (Pobl Ifanc a Diwylliant):  "Mae'n braf gallu cynnig dewis llawn o ddeunydd darllen i'n trigolion ni eto er mwyn gallu mwynhau casgliadau newydd.  Rwy'n siwr y bydd trigolion yn gwerthfawrogi gallu darllen eto yr adeg hyn o'r flwyddyn wrth iddi ddechrau nosi'n gynt."

Gall ddarllenwyr ddefnyddio'r llyfrgell rhithwir ar-lein bob dydd a mwynhau e-lyfrau am ddim, llwytho e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-gomics trwy gasgliadau Borrowbox ac RBDigital.  Os ydych chi angen help i lwytho'r rhain, cysylltwch â'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar library@powys.gov.uk neu 01597 827460.

Bydd modd hefyd archebu sach o lyfrau a ddewisiwyd gan ein staff trwy'r cynllun Archebu a Chasglu llyfrau, ac un ai eu casglu o ddrws y llyfrgell, neu gall y gwasanaeth geisio trefnu eu gadael ar garreg y drws os bydd angen.  I archebu ffoniwch 01597 827460.

Mae rheolau llym mewn lle i sicrhau diogelwch pawb sy'n defnyddio'r llyfrgell a gofynnwn i ddarllenwyr wisgo gorchuddion wyneb a chadw pellter cymdeithasol bob amser.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu