SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hwb ariannol i weithwyr creadigol llawrydd

Image of money

30 Medi 2020

Image of moneyBydd gweithwyr llawrydd yn y sector diwylliannol sy'n byw ym Mhowys yn gallu ymgeisio am grantiau o £2,500 fel rhan o Gronfa Adferiad Diwylliannol Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Bydd y cynllun grantiau newydd, a fydd yn cael ei weinyddu gan y cyngor, yn helpu i leddfu pwysau llif arian ar gyfer gweithwyr proffesiynol llawrydd y mae eu gwaith yn cael deilliannau creadigol neu ddiwylliannol uniongyrchol. Bydd y cynllun yn targedu pedwar sector: Y Celfyddydau; Diwydiannau Creadigol: Digwyddiadau Celfyddydol a Threftadaeth; Diwylliant a Threftadaeth.

Bydd ceisiadau am y grant yn agor ar 5 Hydref ond gall pobl wirio os ydynt yn gymwys yn y cyfamser trwy ddefnyddio'r teclyn olrhain cymhwyster ar-lein - www.fundchecker.businesswales.gov.wales/culture

Dywedodd y Cyng. Aled Davies, y Dirprwy Arweinydd a'r Arweinydd Cabinet dros Gyllid: "Rydym wrth ein boddau fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grantiau mawr ei angen ar gyfer gweithwyr creadigol llawrydd.

"Bydd y nawdd hanfodol hwn yn darparu cymorth mawr ei angen ar gyfer nifer o unigolion sy'n profi caledi ac rwy'n falch fod y cyngor unwaith eto yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno cefnogaeth ariannol i drigolion.

"Mae'r cyngor wedi ymateb yn gyflym i anghenion pobl leol trwy gydol y pandemig, gan wobrwyo ymhell dros £50 miliwn mewn gostyngiadau a grantiau hyd yn hyn.

"Ein bwriad yw talu'r grantiau hyn yr un mor gyflym ag yr ydym wedi'i wneud yn flaenorol, ond gall pobl helpu i gyflymu'r broses trwy wirio eu cymhwyster o flaen llaw.

"I ychwanegu at y newyddion da, rydych yn parhau i fod yn gymwys am y grant hwn os ydych wedi derbyn cefnogaeth yn flaenorol naill ai trwy Gynllun Diogelu Swyddi'r Llywodraeth neu'r Cynllun Cefnogi Incwm ar gyfer yr Hunangyflogedig.

"Gallwch fod yn gymwys hefyd os ydych yn cael eich cyflogi'n rhan amser, ond ceisiwch fod yn ymwybodol y bydd y rheini sydd yn yr angen mwyaf oherwydd colli cyflog yn cael eu blaenoriaethu."

Ychwanegodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Ddiwylliant: "Mae'r Gymuned Gelfyddydol yn parhau i fod yn elfen hanfodol o'n bodolaeth ddiwylliannol ac mae ei chyfraniad yn cael ei llwyr werthfawrogi, sydd wedi'i ddangos hyd yn oed mwy, yn ystod yr adegau heriol hyn.

"Mae cymuned greadigol Powys wedi bod yn hynod o wydn yn ystod y pandemig ac rwyf yn gobeithio'n ddiffuant y bydd y cynllun grantiau hwn o fudd i nifer dda o'n gweithwyr llawrydd dawnus.

"Rwy'n gwybod fod llawer wedi dioddef colledion ariannol anferthol, gyda rhai yn methu â chymhwyso am gynlluniau cynharach, felly rwyf yn annog gweithwyr llawrydd i ymchwilio'r cyfle hwn ac ymgeisio am y cronfeydd sydd ar gael."

Bydd y gronfa ar agor am geisiadau ar ddydd Llun 5 Hydref. Mae gofyn i ymgeiswyr wirio eu cymhwyster cyn i geisiadau agor trwy edrych ar y gwiriwr cymhwyster - https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu