SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ailagor llwybr croesfan reilffordd yn Fron

Image of level crossing lights and barrier

01 Hydref 2020

Image of level crossing lights and barrier Mae llwybr yng ngogledd Powys wedi ailagor yn ddiweddar ar ôl pedair blynedd o waith i wella diogelwch ar groesfan reilffordd gerllaw.

Ar ôl i'r corff rheoleiddio'r rheilffyrdd, Y Swyddfa Reilffyrdd a Ffyrdd gyflwyno hysbysiad diogelwch yn 2016, roedd y groesfan yn Fron ger Ffordun ar gau i'r cyhoedd dros dro er mwyn iddi gael ei gwella.

Rhoddwyd yr hysbysiad oherwydd bod rhaid i drenau stopio ar y groesfan ei hun i ildio i drenau a oedd yn dod o'r cyfeiriad cyferbyn. Arweiniodd hyn at ddigwyddiadau lle'r oedd y cyhoedd yn ceisio croesi'r rheilffyrdd o flaen trên.

Dros y pedair blynedd diwethaf buodd y cyngor yn cydweithio'n agos â Network Rail i sicrhau bod diogelwch y groesfan hon yn gwella. Mae'r gwaith bellach wedi dod i ben sy'n golygu bod yr hysbysiad cau wedi cael ei godi o'r llwybr a'r groesfan a bellach maen nhw ar agor i'r cyhoedd.

Mae peirianwyr i Network Rail wedi adleoli cyfarpar signalau ar y rheilffordd fel nad yw trenau'n aros ar y groesfan ei hun bellach. Mae hyn yn gwneud y llwybr yn fwy diogel ac o fewn cyrraedd hwylus i'r cyhoedd. Bydd y newidiadau a wnaed yn gwella perfformiad amserau trên, yn lleihau ar oedi ac yn gwella diogelwch y groesfan.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad, "Rwyf wrth fy modd yn gweld bod y gwelliannau hyn wedi dod i ben a diolch i Network Rail am ddarparu gwasanaeth gwych.

"Bellach mae'r llwybr a'r groesfan reilffordd ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio unwaith yn rhagor a chaiff cerddwyr ddefnyddio'r safle'n ddiogel."

Dywedodd Phil Cuddihy, Rheolwr Prosiect gyda Network Rail: "Rydym yn gwybod bod y llwybr hwn yn boblogaidd iawn gyda thrigolion lleol ac ymwelwyr â'r ardal. Felly, rydym yn falch dros ben o fedru cynorthwyo i'w ailagor.

Hoffwn i ddiolch i Gyngor Sir Powys a'r gymuned leol am fod mor amyneddgar wrth i ni weithio i wneud y groesfan reilffordd hon yn fwy diogel."

Hoffai Cyngor Sir Powys a Network Rail atgoffa defnyddwyr y groesfan i fod yn wyliadwrus wrth ddefnyddio'r groesffordd, gan gofio 'stopio, edrych a gwrando' am drenau sy'n nesáu ac i gadw cŵn wrth dennyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu