SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

'Nid ydym wedi tynnu cyllid yn ôl ar gyfer canolfan ddydd' - meddai Cyngor Sir Powys

Powys logo

Hydref 1, 2020

Powys logo Nid ydym wedi tynnu cyllid yn ôl ar gyfer darpariaeth canolfan ddydd yn y Trallwng - dyna neges Cyngor Sir Powys yn dilyn penderfyniad Cyngor Tref y Trallwng i ymgynghori â'u staff ynghylch cau Canolfan Ddydd Ann Holloway yn barhaol.

Mae adroddiadau yn y cyfryngau yn cyhuddo'r cyngor sir o dynnu cyllid yn ôl. "Nid yw hyn yn wir," meddai Dylan Owen, Pennaeth Comisiynu (Plant ac Oedolion) gyda Chyngor Sir Powys.

"Roedd gennym gytundeb ysgrifenedig i dalu am 15 lle yn y ganolfan ddydd. Parhaodd y cyngor sir i wneud hyn yn ystod y pandemig i helpu cyngor y dref i ddarparu darpariaeth arall ac nid oedd gennym unrhyw gynlluniau i newid hyn," meddai Mr Owen.

Yn ystod y pandemig, mae staff y ganolfan ddydd wedi bod yn darparu gwasanaethau i ddefnyddwyr y gwasanaeth yn eu cartrefi (ac eraill yn y gymuned) - megis darparu prydau bwyd.

"Bydd gweithwyr cymdeithasol o'r cyngor sir yn cysylltu â defnyddwyr gwasanaethau'r ganolfan i drafod sut y gall y cyngor eu cefnogi yn y dyfodol.  Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw sicrhau bod y defnyddwyr gwasanaeth hynny'n parhau i dderbyn y gofal a'r cymorth sydd eu hangen arnynt."

Ychwanegodd: "Ni wnaeth Cyngor Tref Y Trallwng ymgynghori ar ei benderfyniad i gau'r ganolfan gyda Chyngor Sir Powys."

Parhaodd Mr Owen:  "Fodd bynnag, hoffem ddiolch i gyngor y dref a'u staff am eu gwasanaeth i bobl y Trallwng a'r ardaloedd cyfagos dros y blynyddoedd diwethaf. Mae eu gwaith wedi bod yn deyrnged addas i gof y diweddar gynghorydd sir Ann Holloway."

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion gyda'r cyngor: "Nid Cyngor Sir Powys oedd yn gyfrifol am y penderfyniad i gau Canolfan Ddydd Ann Holloway ond mae gennym ymrwymiad llwyr i ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn yn y Trallwng a byddwn yn cyflawni hyn drwy weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gyflawni hyn.'

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu