Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i sefydlu ysgol pob oed newydd i ddisgyblion 4-18 oed yn Llanfair Caereinion.

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar y cynigion canlynol:

  • Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion
  • Sefydlu ysgol pob oed ddwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed ar safleoedd presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 13 Hydref 2020 a bydd yn gorffen ar 24 Tachwedd 2020.

 

Ddogfennaeth Ymgynhori

Gwneud ymateb

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

  • Lenwi'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad - fersiwn ar-lein ar gael isod neu fersiwn Word ar gael uchod
  • Anfon e-bost at y Tîm Trawsnewid Ysgolion - school.consultation@powys.gov.uk
  • Ysgrifennu at y Tîm Trawsnewid Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Dweud eich Dweud

Mae copïau papur o'r ddogfen ymgynghori ar gael trwy gysylltu â'r Tîm Trawsnewid Addysg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu