SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i sefydlu ysgol pob oed newydd i ddisgyblion 4-18 oed yn Llanfair Caereinion.

Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Powys ar gynnig i uno Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori bellach. Mae'r adroddiad yn crynhoi'r materion a gafodd eu codi yn ystod yr ymgynghoriad, ac yn darparu ymateb y Cyngor i'r materion hynny.

 

Adroddiad Ymgynhori

Cysylltwch â'r Tîm Trawsnewid Ysgolion gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod os hoffech gopi papur o'r Adroddiad Ymgynghori.

Disgwylir y bydd Cabinet y Cyngor yn penderfynu os ydynt am symud ymlaen efo'r cynnig ai peidio ar 12 Ionawr 2021.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu