SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau ar gyfer campws newydd i Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Image of school children running

6 Hydref 2020

Image of school children runningMae'r cyngor sir wrthi ar hyn o bryd yn trafod adeiladu campws newydd i ysgol uwchradd yn ne Powys.

Gellid gweld campws newydd i Ysgol Uwchradd Gwernyfed fel rhan o Strategaeth Cyngor Sir Powys i Drawsnewid Addysg a gafodd ei chymeradwyo ym mis Ebrill.

Roedd cynlluniau gwreiddiol i ailwampio'r adeiladau presennol yn anodd felly mae'r cyngor wrthi nawr yn chwilio am safleoedd addas i'r campws o fewn ardal dalgylch Gwernyfed a fyddai'n darparu cyfleusterau haeddiannol o'r radd flaenaf i ddysgwyr.

Mae gwaith ar y strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys wedi magu stem yn ddiweddar gyda'r Cabinet hefyd wythnos diwethaf (29 Medi) yn rhoi sêl bendith i nifer o gynigion i drawsnewid addysg.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Un o nodau Gweledigaeth 2025 yw cynnig amgylcheddau addysgu a dysgu o'r safon uchaf ac rydym wedi ymrwymo i wella'r cynnig i blant a phobl ifanc Powys trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.

"Ein bwriad yn y lle cyntaf oedd ailwampio adeiladau Ysgol Uwchradd Gwernyfed ond roedd problemau di-ri i'r syniad hwn, felly ein huchelgais nawr yw creu campws newydd sbon.

"Nid yn unig y bydd hyn law yn llaw â'n strategaeth i drawsnewid addysg, ond gall gynnig gwell cyfleoedd dysgu i bobl ifanc yr ardal hon gan sicrhau y bydd yr ysgol yn gallu cyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol newydd.

"Rydym wrthi'n edrych ar safleodd addas yn ardal Gwernyfed.  Os bydd hyn yn dwyn ffrwyth, bydd yn arwain at gyfleusterau o'r safon uchaf i ddysgwyr, eu teuluoedd a'r gymuned gyfan."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu