SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi pecyn tendro Ysgol Cedewain

Image of three children wearing hard hats in a classroom looking at building design papers

6 Hydref 2020

Image of three children wearing hard hats in a classroom looking at building design papersMae pecyn tendro i adeiladu ysgol arbennig newydd yng ngogledd Powys wedi cael ei gyhoeddi, yn ôl Cyngor Sir Powys.

Mae'r Cyngor yn chwilio am gontractwyr i adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Cedewain yn y Drenewydd.

Bydd y prosiect yn helpu'r cyngor i gyflawni ei strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth ddeng mlynedd uchelgeisiol yw hon a gymeradwywyd yn gynharach eleni (ym mis Ebrill).

Cymeradwyodd Panel Rhaglen Cyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a fydd yn ariannu 75% o'r prosiect, Achos Busnes Amlinellol ar gyfer yr ysgol arbennig £22m. Cyngor Sir Powys fydd yn ariannu'r 25% sy'n weddill.

Fel rhan o'r cynlluniau, bydd gan Ysgol Cedewain gyfleusterau o'r radd flaenaf sydd wedi cael eu cynllunio'n benodol ar gyfer anghenion yr ysgol. Bydd y rhain yn cynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi, gardd ynghyd â chaffi cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae cyhoeddi'r pecyn tendro yma'n gam mawr ymlaen ar gyfer prosiect adeiladu'r ysgol hon.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid addysg ym Mhowys ar gyfer pob un o'n dysgwyr. Bydd y cynlluniau hyn yn ein helpu i gyflawni ein strategaeth uchelgeisiol. Maen nhw hefyd yn elfennau allweddol i drawsnewid a gwella darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer ein dysgwyr bregus.

"Fel rhan o'n gweledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf, yn enwedig ar gyfer ein dysgwyr mwyaf bregus. Pan fydd yr ysgol newydd wedi cael ei chwblhau bydd yn darparu amgylchedd lle caiff staff dysgu ffynnu a rhoi cyfleusterau i ddysgwyr bregus a fydd yn diwallu eu hanghenion. Bydd y dysgwyr yn elwa a bydd y cyfleusterau yn eu galluogi i fwynhau eu dysgu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu