SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith yn mynd yn hwylus i drwsio'r B4355 yn dilyn llifogydd

Image of repairs to damaged culvert

7 Hydref 2020

Image of repairs to damaged culvert Mae gwaith brys yn mynd yn ei flaen yn dda i drwsio difrod a achoswyd gan fflach lifogydd i strwythurau ar y B4355 rhwng Dutlas a Lloyney.

Roedd cyfnod anhygoel o dywydd drwg nôl ym mis Awst a gweddillion yn blocio cwlfertau wedi arwain at ddifrod a chwalu nifer o strwythurau ar y ffordd. Gwnaed gwaith brys bron ar unwaith i ail-agor y ffordd cyn dechrau tymor yr ysgol, gyda gwaith trwsio mwy parhaol yn cael ei wneud ar hyn o bryd.

"Er y tywydd gwlyb diweddar, mae gwaith i drwsio Pennant Pound un o'r cwlfertau a ddifrodwyd, ar fynd ar hyn o bryd," esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd. "Mae'r strwythur concrit newydd yn ei le a bydd y ffordd yn cael wyneb newydd ddiwedd yr wythnos. Y gobaith yw agor y ffordd ddydd Llun 12 Hydref gyda goleuadau traffig er mwyn gorffen rhan olaf y gwaith.

"Bydd gwaith i drwsio cwlfert Gwern y Gaufron yn dechrau dydd Llun 12 Hydref gyda goleuadau traffig a phont dros dro.  Bydd y ffordd ar gau o ddydd Sadwrn 17 Hydref tan ddydd Llun 2 Tachwedd i allu gosod strwythur newydd parhaol.  Ni fydd hyn yn effeithio ar gerddwyr."

"Hoffwn ddiolch i drigolion a phawb sy'n defnyddio'r ffordd am eu dealltwriaeth a'u cydweithrediad, gan ymddiheuro am unrhyw drafferthion o ganlyniad i'r mesurau rheoli traffig a chau'r ffordd."

Rydym yn atgoffa trigolion i beidio anwybyddu rhybuddion cau ffyrdd ac arwyddion diogelwch, i gynllunio'u teithiau o flaen llaw ac i ddilyn y gwyriadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu