SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cam 3 Cronfa Cadernid Economaidd - A yw eich busnes chi'n gallu derbyn cymorth?

New money

08 Hydref 2020

New money Mae busnesau ar draws Powys yn cael eu hannog i weld ydyn nhw'n gallu mynd am drydydd cam Cronfa Cadernid Economaidd a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, gylch newydd o gyllid gyda £140m yn ychwanegol yn cael ei gynnig i fusnesau Cymru i wneud iawn am effaith economaidd COVID-19.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Ddatblygu Economaidd, y Cynghorydd James Evans: "O'r arian newydd hwn, bydd £20m yn cael ei glustnodi'n benodol i helpu busnesau twristiaeth a lletygarwch, sector bwysig ym Mhowys sydd wedi dioddef yn arw o'r pandemig.

"Bydd ceisiadau am yr arian hwn yn agor nes ymlaen yn y mis, ond gall busnesau wirio nawr a ydyn nhw'n gymwys ac rwy'n annog busnesau ym Mhowys i weld a oes modd elwa o'r cynllun grant hwn mewn cyfnod mor anodd."

Mae'r gronfa newydd yn cynnwys gwerth £80m o grantiau datblygu busnes i fusnesau micro, mentrau bach a chanolig a busnesau mawr.

  • Busnesau micro (sy'n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl) - bydd modd gwneud cais am hyd at £10k ar yr amod eu bod yn clustnodi o leiaf 10% o arian cyfatebol
  • Mentrau Bach a Chanolig (yn cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) - bydd modd gwneud cais am hyd at £150k ar yr amod eu bod yn buddsoddi o leiaf 10% o arian cyfatebol i fusnesau bach (1 - 49 o staff) a 20% ar gyfer busnesau canolig (50-249)
  • Busnesau mawr (yn cyflogi dros 250 o bobl) - bydd modd gwneud cais am hyd at £200k ar yr amod eu bod yn buddsoddi o leiaf 50% o arian cyfatebol.

I weld a ydych chi'n gymwys, ewch i: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/erfphase3

Bydd modd gwneud cais o'r wythnos yn cychwyn 26 Hydref, ar sail y cyntaf i'r felin.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu