SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth allwn ni ei wneud i hwyluso cerdded a beicio o amgylch eich ardal?

Image of people riding bikes

8 Hydref 2020

Image of people riding bikesMae Cyngor Sir Powys wedi dechrau ymarfer ymgysylltu i nodi sut i wella llwybrau teithio llesol yn y sir ymhellach.

Efallai eich bod am gael rhywle diogel i adael eich beic wrth i chi daro mewn i'r siopau. Efallai y byddai lôn beicio yn gwneud i chi deimlo'n fwy hyderus wrth seiclo ar y ffordd fawr. Hwyrach y byddai cael croesfan sebra yn ei gwneud yn haws i ddisgyblion gerdded yn ddiogel i'r ysgol ac yn ôl. Neu efallai bod angen gwella'r palmant i wneud cerdded i'r dref gyda'r plant a chadair wthio'n haws. Mae llawer o ddewisiadau gwahanol y gellid eu hystyried i wella'r llwybrau 'teithio llesol' o fewn eich tref.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, "Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud cerdded a beicio'n ailnatur i bobl Cymru."

"Gyda'ch help chi, yn ystod yr ymarfer ymgysylltu deuddeng wythnos yma, rydym yn bwriadu datblygu'r map a gynhyrchwyd gan gymunedau yn 2016/17. Rydym am ddynodi rhwydweithiau teithio llesol dichonol ar gyfer y dyfodol o fewn yr 11 lleoliad dynodedig (trefi mwyaf Powys). Rydym am ddeall ein harferion cerdded a beicio presennol a sut y gellid gwella'r rhain yn y dyfodol. Byddem wrth ein bodd o glywed barn pobl sydd un ai'n byw, yn gweithio, neu'n ymweld â'n trefi. Mae hyn yn cynnwys grwpiau cymunedol, ysgolion, teuluoedd ac unigolion.

"Unwaith bod yr holl lwybrau ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau wedi cael eu nodi a'u dadansoddi, bydd Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft ar gael ar gyfer ymgynghori cyhoeddus terfynol yn gynnar yn haf 2021."

I wybod mwy am gynlluniau teithio llesol y cyngor ac i roi gwybod i ni am eich syniadau ar wella llwybrau teithio llesol yn eich ardal, ewch i'r ddolen isod:

 https://cy.powys.gov.uk/article/8066/Map-y-Rhwydwaith-Integredig

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu