SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

A allech chi ddarparu cartref gofalgar i frodyr a chwiorydd sydd angen cefnogaeth ym Mhowys?

Image of a large group of siblings

9 Hydref 2020

Image of a large group of siblingsA oes gennych chi ddigon o le dros ben i gynnig amgylchedd gofalgar a diogel o fewn eich cartref? Ym Mhowys, mae gennym angen brys am Ofalwyr Maeth a all gefnogi grwpiau mawr o frodyr a chwiorydd.

Grwpiau mawr o frodyr a chwiorydd yw pedwar plentyn neu fwy fel arfer, a gallant amrywio mewn oedran o 0 i 18 mlwydd oed.  I faethu grŵp mawr o frodyr a chwiorydd, fe fyddwch angen; digon o ystafelloedd gwely sbar yn eich cartref i gynnig lle i bedwar neu fwy o frodyr a chwiorydd; amser i'w gynnig, egni, 'y gallu i ddyfalbarhau' pan fydd pethau'n mynd yn anodd, optimistiaeth a synnwyr o hwyl.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Plant: "I'r mwyafrif, mae cadw plant gyda'i gilydd o fewn un teulu yn cyflwyno buddion hanfodol, i bob un o'r plant unigol hynny, ac mae'r perthnasoedd sefydledig hyn yn bwysig er mwyn sicrhau synnwyr o sefydlogrwydd a pherthyn, o fewn yr hyn a all fod yn amser ansefydlog i gychwyn.

"Trwy ddarparu gofal maeth i grŵp mawr o frodyr a chwiorydd, fe fyddwch yn gallu gwneud gwahaniaeth sy'n newid bywydau plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth. Rwyf yn annog unrhyw un sydd â lle yn eu cartref a'r ymroddiad a'r parodrwydd i helpu plant a theuluoedd o Bowys, i gyflwyno eu hunain a chanfod mwy."

Trwy faethu gyda'r Cyngor, fe fyddwch yn darparu cartref gofalgar i deuluoedd lleol yn eich ardal leol, gyda mynediad at gefnogaeth 24 awr yn lleol.

Fe fyddwch yn ymuno â thîm o ofalwyr sy'n ymroddedig i wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl ifanc ar draws y rhanbarth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu a'ch bod eisiau gwybod mwy, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar ar 0800 22 30 627, edrychwch ar https://cy.powys.gov.uk/maethu neu anfonwch neges e-bost at fostering@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu