SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Archwiliadau o gofebau i'w cynnal mewn dwy fynwent

Image of a headstone in a cemetery

12 Hydref 2020

Image of a headstone in a cemeteryBydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebau mawr mewn dwy fynwent ym Mhowys yn ystod yr wythnosau nesaf i wneud yn siwr eu bod yn fannau diogel i ymweld â nhw.

Bydd staff yn gweithio ar ran Cyngor Sir Powys yn dechrau gwaith archwilio diogelwch ym mynwent Buttington a mynwent Llanfyllin gan daro golwg dros gofebau mawr - rhai dros 1.5m, i sicrhau nad oes perygl y byddant yn syrthio ac anafu rhywun.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Economaidd, Tai a Rheoleiddio: Bydd staff arbenigol yn cynnal archwiliadau fel rhan o raglen sirol a bydd unrhyw gofeb y gwelir i fod yn beryglus yn cael ei diogelu drwy ei gosod ar y llawr. Rydym yn sylweddoli bod cofebau yn bwnc sensitif ond rhaid inni fod yn siŵr bod ein mynwentydd yn llefydd diogel i ymweld â nhw a bydd unrhyw rai a allai fod yn beryglus yn cael eu gwneud yn ddiogel.

"Bydd rhybuddion yn hysbysu ymwelwyr o'r gwaith yn cael eu codi ymlaen llaw ond oherwydd oed y cofebau ni fydd y cyngor yn ceisio cysylltu ag unrhyw berthnasau o'r beddau unigol."

Mae gwaith archwilio eisoes wedi digwydd eleni ym mynwentydd Y Gelli Gandryll, Machynlleth, Tref-y-clawdd a Nant Ddu.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith ar gael o Wasanaeth Diogelu'r Amgylchedd yn Neuadd Maldwyn, Y Trallwng, Carwyn Jones 01938 551300.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu