Holiadur Ymchwil Digidol 2020

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn y bobl ganlynol:

  • Y rheiny sy'n gwirfoddoli i ddarparu cymorth yn y cartref, neu'n ystyried darparu cymorth yn y cartref ym Mhowys.
  • Darparwyr gofal neu'r rheiny sy'n meddwl am ddechrau'u busnes eu hunain yn y maes yma, ac yn fodlon darparu gwybodaeth ar gyfer ein hymchwil.
  • Unrhyw un 50+ sy'n chwilio am rywun i'w cynorthwyo gyda thasgau sylfaenol neu ofal y neu cartref, neu'n ystyried hyn ar gyfer y dyfodol.
  • Sefydliadau Gwirfoddol sy'n helpu pobl hŷn yn eu cartrefi

Hoffem ni ddarganfod beth sy'n eich ysgogi chi, pa rwystrau sy'n eich wynebu, os oes rhai, ac a allai Digital Solutions eich helpu i'w goresgyn.

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau, ac mae'n ddi-enw oni bai eich bod yn dewis rhannu eich manylion cyswllt â ni.

 

Holiadur Ymchwil Digidol 2020

Holiadur Ymchwil Digidol - Sefydliadau Gwirfoddol 2020

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu