SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cau croesfan reilffordd Llandrindod dros y penwythnos am waith hanfodol

Image of Llandrindod Wells level crossing

14 Hydref 2020

Image of Llandrindod Wells level crossing Bydd gwaith hanfodol yn digwydd ar y groesfan reilffordd yn Llandrindod rhwng 7am fore Sadwrn 17 Hydref tan 8pm nos Sul 18 Hydref.

Fel rhan o gynlluniau Network Rail i sicrhau rheilffordd ddiogel a dibynadwy, bydd y gwaith yn golygu cau'r groesfan reilffordd ar gyffordd yr A4081 a'r A483 i gerbydau dros gyfnod y gwaith.  Bydd arwyddion yn dangos y ffordd arall yn glir dros y cyfnod hwn.

Bydd cerddwyr a seiclwyr yn gallu defnyddio'r groesfan dan oruchwyliaeth.

"Mae cadw cysylltiadau trafnidiaeth dda i'r cyhoedd o fewn y sir yn angenrheidiol", dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd.  "Ond mae sicrhau eu bod yn rhedeg yn ddiogel ac yn ddibynadwy'n golygu bod angen gwneud gwaith cynnal a chadw o dro i dro."

"Hoffwn ddiolch i drigolion Llandrindod am eu hamynedd a'u cydweithrediad wrth i Network Rail fwrw at y gwaith hwn ar y groesfan reilffordd dros y penwythnos."

Bydd cerbydau nwyddau trwm a pheiriannau trwm ar waith dros y penwythnos, felly bydd rhywaint o dwrw.  Bydd Network Rail yn gwneud eu gorau glas i osgoi unrhyw sŵn diangen gan siarsio'r gweithwyr yno i weithio'n gyfrifol yn y gymuned leol.

Ar ôl y penwythnos hwn mae Network Rail yn bwriadu gwneud ychydig mwy o waith ar y groesfan reilffordd rhwng 3 - 14 Rhagfyr.  Byddwn yn cyhoeddi'r manylion maes o law.

Dywedodd Hannah McCarthy, Rheolwr Cyfathrebu Network Rail: "Mae'n rhaid adnewyddu croesffyrdd rheilffordd o dro i dro i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel i'w defnyddio gan deithwyr a chymunedau lleol

"Mae'n ddrwg gennym am unrhyw drafferth a achosir gan y gwaith hwn ar y groesfan reilffordd yn Llandrindod.  Hoffwn ddiolch i'r gymuned leol am eu cefnogaeth wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu