Gwaith gwella a gwaith atal llifogydd ar y gweill ar ffordd Groesffordd i Lanfihangel Tal y Llyn.

Image of a road closed sign

14 Hydref 2020

Image of a road closed signBydd gwaith yn cychwyn dydd Llun 19 Hydref i wella'r cwlfert ar ffordd y C0096 rhwng gyffordd Groesffordd i'r groesffordd cyn Llanfihangel Tal-y-Llyn ger Aberhonddu.

Mae'r gwaith hwn i atal llifogydd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i wneud gan Gyngor Sir Powys. Bydd yn lleihau'r bygythiad o lifogydd i eiddo a llifogydd ar y ffordd. Contractwr lleol fydd yn gwneud y gwaith hwn.

Er mwyn gallu gwella'r cwlfert, bydd y ffordd ar gau am 12 diwrnod, rhwng 8am ddydd Llun 19 Hydref tan 6pm nos Wener 30 Hydref.

Rydym yn atgoffa pawb sy'n defnyddio'r ffordd i beidio anwybyddu rhybuddion ac arwyddion diogelwch. Bydd yna arwyddion i sicrhau mynediad i drigolion.

"Rydym yn sylweddoli fod cau ffyrdd yn aml yn creu niwsans i drigolion ac eraill sy'n defnyddio'r ffordd" dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd.

"Ond bydd gallu parhau â'r gwaith pwysig hwn fel rhan o raglen i atal llifogydd yn golygu llai o drafferthion ar y ffyrdd yn y tymor hir. Er mwyn peidio amharu gormod, rydym yn cymryd y cyfle i ddefnyddio'r hanner tymor hirach i gau'r ffordd.

"Hoffwn ddiolch i drigolion am eu dealltwriaeth a'u cydweithrediad wrth i ni wneud y gwaith hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu