SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Aelod o'r Cabinet yn diolch i gymunedau ysgol a staff

Image of a primary school classroom

15 Hydref 2020

Image of a primary school classroomA gwyliau hanner tymor mis Hydref ar ein gwarthaf, mae'r cyngor sir yn diolch i gymunedau ysgol, disgyblion a staff ym Mhowys am eu hymdrechion ers dechrau'r flwyddyn ysgol newydd.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi'r diolch wrth i'r ysgolion baratoi at gau ar gyfer gwyliau hanner tymor ddydd Gwener Hydref 16, pan fydd dysgwyr a staff yn cael saib haeddiannol am bythefnos.

Bydd yr ysgolion ym Mhowys yn cael wythnos ychwanegol o wyliau dros hanner tymor mis Hydref ar ôl iddynt barhau ar agor hyd 24 Gorffennaf fel rhan o dymor estynedig yr haf, sef rhan o ymgyrch 'Ailgydio, Dal i fyny a Pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi' pan ddychwelodd y disgyblion i'r ysgol ddiwedd mis Mehefin.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Addysg ac Eiddo: "Wrth i ni dynnu at ddiwedd tymor cyntaf anodd, prysur a llwyddiannus yn yr ysgol, hoffwn ddiolch i'r holl staff sy'n gweithio yn ein hysgolion nac yn eu cefnogi, i roi gwybod iddyn nhw ein bod yn gwerthfawrogi'r modd y maent wedi ymdopi yn y cyfnod anodd yma.

"Hoffwn hefyd ddiolch i'r holl staff nad ydynt yn gweithio yn yr ysgol a fu'n gweithio, yn y cefndir yn aml, i gadw ein hysgolion ar agor. Mae'r hyn rydym wedi'i gyflawni yn ystod y tymor cyntaf hwn yn wirioneddol wedi bod yn ymdrech tîm.

"Hoffwn hefyd estyn diolch arbennig i'n dysgwyr a'u rhieni ar hyd a lled Powys am y cyfan a wnânt i gynorthwyo'u hysgol trwy ddilyn y canllawiau i atal lledaeniad y coronafeirws.

"Rydym yn gwerthfawrogi pa mor heriol yw hi i gyflenwi addysg yn ystod pandemig, ac unwaith eto hoffwn ddiolch i bawb sy'n gysylltiedig â'n hysgolion am eu holl waith caled ers dechrau mis Medi.

"Dymunaf egwyl ddiogel i bawb yn ysgolion Powys, ac edrychaf ymlaen at eu dychweliad ar ôl hanner tymor wedi iddynt ymadfer."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu