SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dal i fod amser i ddweud eich dweud ar bremiymau treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor

Image of an abandoned house

16 Hydref 2020

Image of an abandoned houseMae pythefnos ar ôl i berchnogion a'r cyhoedd gael dweud eu dweud ar bremiwm Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor, sydd ddim yn cynnwys ail gartrefi.

Mae eiddo gwag hirdymor, sef eiddo heb ddodrefn ac wedi bod yn wag ers dros flwyddyn ers 1 Ebrill 2017 ym Mhowys yn gorfod talu premiwm o 50% ar Dreth y Cyngor, sef cyfanswm o 150% ar Dreth y Cyngor.

Yn ôl y rheolau, mae modd codi premiwm o 100% ar Dreth y Cyngor ar yr eiddo hyn sef cyfanswm o 200%

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar Gyllid: "Rydym yn awyddus i wybod pam fod bron i 1,000 o berchnogion tai ym Mhowys yn eu gadael yn wag am gyfnodau hir.  Rydym am wybod beth fyddai effaith posibl codi premiwm Treth y Cyngor o ran gallu eu defnyddio eto.

"Mae unrhyw berchnogion sydd am ail-ddefnyddio eiddo preswyl yn gallu gwneud cais i'r cyngor am gynllun benthyciadau gwella cartrefi di-lôg, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.  Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth."

I ymateb i'r ymgynghoriad, mae'r arolwg ar-lein i'w weld ar dudalen ymgynghori'r Cyngor: https://haveyoursay.powys.gov.uk/.

Mae'r ymgynghoriad yn cau hanner nos, nos Wener 30 Hydref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu