Atgoffa busnesau i wneud cais am 'drwyddedau palmant' lle bo angen

Image of an outdoor dining table and chairs

16 Hydref 2020

Image of an outdoor dining table and chairsMae llawer o fusnesau yn y sir eisoes wedi gweld budd o'r mesurau cadw pellter cymdeithasol a gyflwynwyd i ganol y trefi, i ganiatáu iddynt fasnachu a chadw eu staff a'u cwsmeriaid yn ddiogel yr un pryd.

Fodd bynnag, cawsant eu hatgoffa bod yn rhaid iddynt wneud cais am 'drwydded palmant' i ddefnyddio lle ar y palmentydd ac ardaloedd cyhoeddus eraill.

"I wneud yn siŵr bod canol ein trefi'n parhau i fod yn gydnerth ac yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws, mae wedi bod yn angenrheidiol dod o hyd atebion ymarferol i ganiatáu i fusnesau fasnachu a sicrhau bod mesurau cadw pellter cymdeithasol yn cael eu cynnal," esbonia'r Cyng Heulwen Hulme, aelod portffolio'r cabinet ar faterion Priffyrdd.

"Trwy gyflwyno palmentydd lletach, neu adfer rhannau o'r briffordd neu fannau cyhoeddus eraill, rydym yn gallu creu ardaloedd y gall busnesau eu defnyddio ar gyfer eu cwsmeriaid, ac sydd hefyd yn rhoi le i gerddwyr a phobl sy'n siopa y lle maent ei angen i aros yn ddiogel, ac ymweld â chanol y trefi'n hyderus.

"Fodd bynnag, mae hi'n bwysig bod busnesau sy'n defnyddio'r lle ychwanegol yma yn gwneud cais am 'drwydded palmant' er mwyn gwneud hynny'n gyfreithlon. Byddai ein swyddogion cyswllt canol trefi yn hapus i'w helpu lle bo angen."

Bydd pob cais yn cael ei asesu a bydd ymgynghoriad ar deilyngdod y cais unigol. Rhaid fusnesau ddangos eu bod yn gallu gweithredu o fewn y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol a rheolau'r ffordd fawr er mwyn sicrhau diogelwch cwsmeriaid ac aelodau eraill o'r cyhoedd.

I gael rhagor o fanylion neu i wneud cais am drwydded palmant, ewch i: en.powys.gov.uk/pavementlicence  

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu