Cymorth i breswylwyr Powys yn ystod y cyfnod atal byr

Elderly woman dialling telephone at home

20 Hydref 2020

Elderly woman dialling telephone at homeGall preswylwyr Powys sy'n wynebu cyfyngiadau COVID-19 ychwanegol ac sydd angen cymorth gael help o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys y Cyngor Sir a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Mae PAVO yn rhedeg Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol ar gyfer oedolion o bob oed yn y sir, yn ogystal â'u teuluoedd a'u gofalwyr. Maen nhw'n gallu'ch cysylltu â sefydliadau cymorth lleol i'ch helpu gyda thasgau fel siopa neu gasglu meddyginiaeth.  Os oes angen y math hwn o gymorth arnoch, ffoniwch 01597 828649 neu anfonwch e-bost i: community.connectors@pavo.org.uk  

Gall cysylltu â'ch Cynghorydd Lleol i gael cyngor fod yn ddefnyddiol i chi hefyd. Mae eu manylion ar gael yma: https://cy.powys.gov.uk/cynghorwyr

Mae PAVO yn rhedeg Gwasanaeth Cyfeillio Powys i bobl dros hanner cant, a gall hyn gynnwys galwad ffôn wythnosol, llythyr yn y post neu'r cyfle i ymuno â chyfarfod ar-lein. Os hoffech fanteisio ar y cymorth yma, ffoniwch 01597 822191 neu e-bostiwch PBS@pavo.org.uk

Gallwch hefyd gael help trwy gysylltu â Thîm Cymorth Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion Cyngor Sir Powys (CYMORTH) ar 0345 602 7050 neu ei Gymorth Drws Ffrynt ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd ar 01597 827666.

Dylech hefyd gysylltu â thîm CYMORTH os ydych yn poeni am ddiogelwch oedolyn. Dylai rhywun sy'n pryderu ynghylch diogelwch plentyn gysylltu â gwasanaeth Drws Ffrynt y cyngor.

Dyma'r rhifau cyswllt allan o oriau: 01597 825275 / 0845 054 4847. Mewn argyfwng, ac os oes bygythiad brys, di-oed, ffoniwch 999.

Os ydych yn oedolyn sy'n byw ar eich pen eich hun neu'n aelwyd un rhiant, cewch ffurfio aelwyd estynedig dros dro gydag un aelwyd arall. Bydd hyn yn eich galluogi i dreulio amser gyda phobl yn yr aelwyd honno fel pe baech yn byw gyda nhw.

Dyma ddolenni am ragor o wybodaeth:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu