Camu lawr o'r Cabinet

Cllr James Evans

29 Hydref 2020

Cllr James EvansMae'r Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar Ddatblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ar y Cabinet ar 8 Tachwedd.

Dywedodd y Cynghorydd Evans sy'n cynrychioli ward Gwernyfed ac wedi bod yn aelod o'r Cabinet ers mis Mai 2017 ei fod yn camu lawr er mwyn cymryd swydd lawn amser.

"Mae bod yn aelod o'r Cabinet yn mynnu ymroddiad llwyr ac mae'r cyfrifoldebau'n sylweddol.  Rwy wedi mwynhau'r cyfle dros y tair blynedd a hanner diwethaf ond ni fyddaf yn gallu rhoi'r un ymroddiad gyda swydd newydd lawn-amser.  Yn dilyn trafodaeth â'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd, rwy wedi penderfynu mai camu lawr yw'r peth iawn i'w wneud i'r Cabinet, fy nghyflogwr newydd a thrigolion Powys, ac mae wedi bod yn anrhydedd i'w cynrychioli," dywedodd.

"Un o brif anrhydeddau fy ngyrfa wleidyddol yw gwasanaethu ar y Cabinet.   Rwy'n credu'n gryf ein bod ni fel Cabinet wedi cael effaith bositif, a fydd yn sicrhau bod trigolion a busnesau ein sir hyfryd yn gweld budd am flynyddoedd i ddod.

"Rwy wedi gwerthfawrogi fy nghyfnod ar y cabinet ac mae wedi bod yn fraint cael cwrdd â nifer o drigolion.  Rwy'n dymuno'n dda i'm cyfeillion ar y cabinet at y dyfodol.  Byddaf yn parhau i gynrychioli Ward Gwernyfed fel Cynghorydd Sir."

Mae'r Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi diolch i'r Cynghorydd Evans am ei waith caled a'i gyfraniad i'r cabinet dros gyfnod heriol iawn ym mywyd y cyngor.

"Dros ei gyfnod ar y Cabinet, mae James wedi dangos egni, gonestrwydd ac angerdd am y gwaith ac rwy'n dymuno'n dda iddo yn y dyfodol.   Rwy'n ddiolchgar iddo am ei waith caled a'i gyfraniadau i'r Cabinet dros y tair blynedd a hanner diwethaf a'r polisiau positif mae wedi'u cyflwyno er budd trigolion a busnesau Powys, " dywedodd.

"Bydd y Cynghorydd James yn parhau ar y Cabinet tan 8 Tachwedd er mwyn gallu trosglwyddo cyfrifoldebau'n hwylus a byddaf yn cyhoeddi newidiadau i bortffolios y Cabinet maes o law," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu