B4355 i ailagor yn fuan

Image of roadworks on the B4355

30 Hydref 2020

Image of roadworks on the B4355Yn dilyn gwaith atgyweirio brys i ddau strwythur a ddifrodwyd gan lifogydd yng Ngwern y Gaufron a Phennant Pound ar y B4355 rhwng Dutlas a Lloyney, bydd y ffordd yn ailagor ddydd Sul 1 Tachwedd.

Difrodwyd a syrthiodd nifer o strwythurau ar y ffordd ym mis Awst yn dilyn tywydd garw na welwyd mo'i tebyg o'r blaen a malurion yn blocio cylfatiau.

Gwnaed gwaith brys ar unwaith er mwyn ailagor y ffordd cyn diwedd gwyliau haf yr ysgol, gyda'r gwaith atgyweirio mwy parhaol a'r angen i gau ffyrdd yn digwydd yn yr Hydref a thros yr egwyl hanner tymor presennol.

"Mae'r gwaith i atgyweirio'r cylfatiau a ddifrodwyd rhwng Dutlas a Lloyney wedi mynd yn dda, er gwaethaf y tywydd gwlyb diweddar." Esbonia'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd.

"Bydd y ffordd yn ailagor ddydd Sul gyda goleuadau traffig dwyffordd ar waith tra bo gwaith adfer yn cael ei gwblhau ar y cam diweddaraf.

"Mae dal angen cwblhau gwaith ar y cylfat Ffedw Lwyd sydd wedi'i ddifrodi, ond y gobaith yw y gellir gwneud hyn o dan oleuadau traffig er mwyn osgoi tarfu ymhellach ar ddefnyddwyr y ffordd. Rhagwelir y bydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Tachwedd.

"Hoffem ddiolch i'n trigolion a'n defnyddwyr ffyrdd am eu dealltwriaeth a'u cydweithrediad drwy gydol y gwaith atgyweirio hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu