Y Cyngor yn ceisio sylwadau ar dâl premiwm Treth y Cyngor ar gyfer eiddo sy'n cael eu defnyddio o bryd i'w gilydd

 Image of a country holiday home

2 Tachwedd 2020

 Image of a country holiday homeYn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ar eiddo sy'n wag am amser hir, mae'r Cyngor yn gwahodd perchnogion a'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar daliadau premiwm Treth y Cyngor ar eiddo sy'n cael eu defnyddio o bryd i'w gilydd. Eiddo yw'r rhain sydd wedi'u dodrefnu'n sylweddol NAD ydynt yn unig gartref na phrif gartref rhywun.

Ers 1 Ebrill 2017, mae cartrefi gwyliau neu ail gartrefu, a llety gwyliau (nad ydynt yn cyrraedd y meini prawf i gael eu prisio ar gyfer trethi Busnes) ym Mhowys yn destun i bremiwm Treth y Cyngor o 50%, sy'n arwain at gyfanswm tâl Treth y Cyngor o 150%.

Mae rheoliadau'n caniatáu codi premiwm Treth y Cyngor o 100% ar yr eiddo hyn, gan arwain at gyfanswm o 200% i'w dalu.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar faterion cyllid: "Mewn cyfarfod ar 24 Medi, ystyriodd y cyngor rhybudd o gynnig i godi'r premiwm Treth y Cyngor ar eiddo sy'n cael eu defnyddio o bryd i'w gilydd i 75%.

"Trwy'r ymgynghoriad hwn rydym yn awyddus i ddeall yr effaith mae eiddo sy'n cael eu defnyddio o bryd i'w gilydd yn ei chael ar gymunedau Powys o ran twristiaeth, yr economi leol a faint o dai fforddiadwy sydd ar gael yn y sir.  Hefyd hoffen ni weld pa effaith y byddai codi'r premiwm yn ei chael ar y nifer o eiddo sy'n cael eu defnyddio o bryd i'w gilydd ym Mhowys.

"Rydym yn croesawu ymatebion gan berchnogion a'r gymuned ehangach fel y gallwn gael darlun clir o bob cwr o'r sir."

I ymateb i'r ymgynghoriad gallwch gwblhau'r arolwg ar-lein yma trwy fynd i: https://haveyoursay.powys.gov.uk/cymraeg/

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar ddydd Llun 14 Rhagfyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu