Gwaith i osod cae chwarae newydd yng Nghanolfan Hamdden y Flash, Y Trallwng wedi dechrau

Flash Leisure Centre

Flash Leisure Centre2 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure wedi cadarnhau bod gwaith wedi dechrau i osod cae chwarae newydd yn lle'r hen gae awyr agored yng Nghanolfan Hamdden y Flash, Y Trallwng.

Mae contractwyr arbenigol wedi dechrau gwaith i gael gwared ar y 'pad sioc' o dan y cae chwarae sydd wedi bod yn ei le ers gosod y cae gwreiddiol 16 mlynedd yn ôl. Mae'r gwaith, a ddechreuodd heddiw (2 Tachwedd), yn hanfodol cyn y gellir gosod arwynebedd newydd.  Hefyd fel rhan o'r prosiect bydd technoleg LED fodern yn cael ei gosod yn lle'r llifoleuadau presennol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Bobl Ifanc a Diwylliant, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae'r prosiect hwn wedi cyrraedd cam hollbwysig i gael gwared ar y pad sioc a fydd wedyn yn caniatáu i'r arwynebedd newydd i gael ei osod ar y cae chwarae gyda'r nod o ailagor y cyfleuster y mis nesaf.

"Mae'r gwaith paratoi ar gyfer y prosiect hwn wedi bod yn gymhleth ac wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl oherwydd oedi a achoswyd gan arolygon angenrheidiol, ymchwiliadau draenio ac effaith  pandemig y Coronfeirws.  Ry'n ni wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden gynhwysol ar gyfer pob cymuned ym Mhowys.  Hoffem ddiolch eto i holl drigolion y Trallwng a'r gymuned ehangach am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth barhaus tra bo'r prosiect hwn yn agosau at gael ei gwblhau.   

"Edrychwn ymlaen at weld y cyfleuster awyr agored cymunedol eithriadol hwn yn ailagor yn fuan iawn." Ychwanegodd.

Dylai unrhyw glybiau a grwpiau cymunedol sydd am drafod eu trefniadau ar gyfer bwcio'r cae chwarae awyr agored newydd gysylltu â Chanolfan Hamdden Fflach ar 01938 555952 neu anfon e-bost at theflash@freedom-leisure.co.uk o ddydd Llun 9 Tachwedd ymlaen.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu