Preswylydd o'r Drenewydd yn cael ei ddirywio am dipio anghyfreithlon

Image of black bin bags

3 Tachwedd 2020

Image of black bin bagsMae gwaredu gwastraff o'r cartref ar eiddo preifat yn y Drenewydd wedi costio £200 i un preswylydd ar ôl iddynt gael eu dirwyo gan Gyngor Sir Powys.

Bu tîm diogelu'r amgylchedd y cyngor yn ymchwilio i'r digwyddiad o dipio anghyfreithlon ar Stryd y Cilgant.  Cafodd y digwyddiad ei weld gan llygad-dyst a hysbyswyd y tîm diogelu'r amgylchedd gan aelod o'r cyhoedd.  Roedd y tîm wedi gallu adnabod y troseddwr, a rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig o £200 iddo a thalwyd y ddirwy ar ôl hynny.

"Does dim esgus o gwbl dros dipio anghyfreithlon ar unrhyw adeg.  Ond ar adeg pan fo pawb yn gwneud eu gorau glas i gadw'n ddiogel, mae gweithredoedd gwrthgymdeithasol o'r math yma'n annerbyniol."  Esboniodd y Cynghorydd James Evans, yr Aelod Cabinet ar faterion Diogelu'r Amgylchedd

"Mae lleiafrif bach o bobl yn achosi niwed i'n hamgylchedd prydferth yn ogystal â thorri'r gyfraith drwy waredu eu gwastraff yn anghyfreithlon.  Gall unigolion a geir yn euog o droseddau o'r fath ddisgwyl cael y cosbau priodol."

Anogir aelodau o'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon i'n helpu i ddal a cheryddu troseddwyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu