Penodiad i'r Cabinet

Image of Cllr Iain McIntosh

6 Tachwedd 2020

Image of Cllr Iain McIntoshMae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd cynghorydd sir o dde Powys yn ymuno â'r Cabinet.

Heddiw (dydd Gwener, 6 Tachwedd), mae'r Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi cadarnhau'r Cynghorydd Iain McIntosh fel yr Aelod Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd.

Bydd y Cynghorydd McIntosh, sy'n cynrychioli ward Ysgir yn ne Powys, yn cymryd lle'r Cynghorydd James Evans sy'n camu i lawr o'r Cabinet i gymryd swydd newydd, llawn amser.

"Rwy'n falch iawn bod y Cynghorydd McIntosh wedi derbyn fy ngwahoddiad i ymuno â'r Cabinet ac i gymryd y swydd fel Aelod Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd," meddai'r Cynghorydd Harris.

"Bydd y Cynghorydd McIntosh yn dod â phrofiad gwerthfawr, digonnedd o egni a ffordd newydd o edrych ar faterion sy'n ein hwynebu yn y sir ac edrychaf ymlaen at weithio gydag ef.

"Mae dod â'r Cynghorydd McIntosh ar y Cabinet i gymryd lle'r Cynghorydd Evans hefyd wedi rhoi cyfle i mi adolygu portffolios y cabinet a byddaf yn cyhoeddi'r newidiadau hyn yn fuan."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu