Gofyn i rai sy'n cadw dofednod i fod yn wyliadwrus

6 Tachwedd 2020

Image of poultry Mae'r rhai sy'n cadw dofednod ym Mhowys yn cael eu rhybuddio am ffliw adar ar ôl i ddau achos gael eu cadarnhau'n ddiweddar yn y DU.

Er bod y risg gyffredinol yn isel, cadarnhawyd dau fath gwahanol o ffliw adar ar safle yn Swydd Gaer ac ar safle masnachol bach yng Nghaint yr wythnos hon.

Mae mesurau rheoli wedi'u rhoi ar waith yn y ddwy ardal, ond mae'r rhai sy'n cadw adar ym Mhowys yn cael eu hannog i sicrhau bod y mesurau bioddiogelwch angenrheidiol yn cael eu cynnal i helpu i leihau'r tebygolrwydd o heintiau lleol.

Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU wedi dweud bod y risg o achos ffliw adar mewn adar gwyllt yn y DU yn 'ganolig', ac yn 'isel' mewn dofednod, ar yr amod bod bioddiogelwch o safon dda.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans,yr Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddio: "Mae'r newyddion am ddau achos o ffliw adar yn y DU yn golygu y dylai pawb sy'n cadw adar i fod yn wyliadwrus, ond ni ddylai neb fod yn bryderus gan fod y risg gyffredinol yn isel.

"Mae'r cyngor yn argymell bod pawb sy'n cadw dofednod yn cyfarwyddo eu hunain â'r canllawiau diweddaraf ac yn sicrhau arferion bioddiogelwch da, yn enwedig gan fod y tymor mudo adar gwyllt wedi dechrau.

"Mae gan Gyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru Gynlluniau Wrth Gefn ar gyfer Clefydau Iechyd Anifeiliaid ar waith ar gyfer delio ag achosion o ffliw adar, pe bai achos yn codi yn yr ardal.

"Cadwch lygad am unrhyw arwyddion o glefyd adar ac os cânt eu canfod, rhowch wybod amdano ar unwaith."

Gellir roi gwybod am unrhyw ganfyddiadau i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ar 0300 303 8268.

Gelir gweld canllawiau Llywodraeth Cymru yma: https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu.cy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu