Cyflwyno cais cynllunio ar gyfer Parc Busnes Abermiwl.

Image of the proposed Abermule business units

9 Tachwedd 2020

Image of the proposed Abermule business unitsYn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a'r broses cyn ymgeisio, mae cais cynllunio ffurfiol ar gyfer unedau busnes ym Mharc Busnes Abermiwl wedi'i gyflwyno.

Mae'r safle eisoes â chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer 6 uned, ond mae Cyngor Sir Powys am wneud cais ar gyfer datblygiad newydd a fydd yn creu mwy o unedau llai o faint a fydd yn fwy addas i anghenion yr economi lleol ac yn helpu busnesau newydd.

Gorffenwyd y gwaith o greu'r seilwaith sylfaenol ar y safle flynyddoedd yn ôl ac mae gwaith ar fynd ar hyn o bryd i adeiladu Cyfleuster Crynhoi Gwastraff Gogledd Powys. 

"Yn dilyn cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio, rwy'n falch dros ben ein bod yn gallu cyflwyno'r cais ffurfiol am nifer o unedau busnes llai ym Mharc Busnes Abermiwl", esboniodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Eiddo.

"Bydd yr unedau hyn yn gyfle gwych i ni fuddsoddi ymhellach yn Abermiwl a rhoi hwb i economi busnesau bach yr ardal."

"Mae'r cynllun datblygu wedi cynnwys y safle hwn ers sawl blwyddyn ac mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i wireddu'r prosiect hwn er budd yr economi lleol ac i gefnogi mentrau newydd.

"Cyngor Sir Powys sydd berchen ar y safle hwn a bydd modd rhentu'r unedau gyda'r awdurdod lleol yn parhau i reoli'r safle ar ddiwedd y gwaith adeiladu."

Gallwch weld manylion y cais cynllunio ar-lein yn https://pa.powys.gov.uk/online-applications

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu