Y Cyngor i recriwtio 100 i helpu i ymladd y feirws

Join our Contract Tracing Team/Ymunwch a'n Tim Olrhain Cyswllt

9 Tachwedd

Join our Contract Tracing Team/Ymunwch a'n Tim Olrhain CyswlltMae Cyngor Sir Powys wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 100 o swyddi newydd i helpu gyda'r gwaith olrhain cysylltiadau.

Bydd y rhai hynny'n galw pobl sydd wedi cael profion COVID-19 positif, nodi eu cysylltiadau agos, rhoi cyngor ar hunanynysu ac yn cynnig tawelwch meddwl.

Bydd ganddynt rôl hanfodol o ran rheoli lledaeniad y coronafeirws ym Mhowys yn ogystal â rhannau eraill o Gymru fel bo'r angen.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfarwyddyd i Gyngor Sir Powys wneud y gwaith am fod yr awdurdod lleol gyda'r tîm Profi Olrhain Diogelu sy'n perfformio orau yng Nghymru.  Gofynnwyd i'r Cyngor rannu ei arbenigedd gyda chynghorau eraill ac i gefnogi ardaloedd sy'n gweld cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19.

Dros gyfnod o bythefnos rhwng 18 Hydref a 1 Tachwedd, mae Cyngor Sir Powys wedi olrhain 94% o'i achosion positif a 99% o'u cysylltiadau agos a dderbyniodd gyngor am hunanynysu.

Dywedodd yr Aelod Portffolio - Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu, y Cynghorydd Graham Breeze: "Mae'n newyddion da iawn fod y tîm Profi Olrhain a Diogelu'n cael eu hystyried y gorau yng Nghymru a bod hyn wedi arwain at fwy o swyddi i drigolion Powys. 

"Rwy'n siwr y bydd y swyddi hyn yn gyfle euraidd i nifer yn y sir sy'n ei chael hi'n anodd cael gwaith dan yr amgylchiadau presennol.  Byddan nhw'n gwneud gwaith hanfodol gyda'r boddhad o wybod eu bod yn helpu i reoli lledaeniad y feirws angheuol hwn yn eu cymunedau a led led Cymru."

Mae Cyngor Sir Powys am recriwtio pobl sy'n ofalgar ac yn amyneddgar ac rydym am glywed gan ymgeiswyr gyda chefndir ym maes gwasanaethau cwsmer, gofal neu fasnach.

Bydd angen sgiliau cyfathrebu a sgiliau ffôn rhagorol, ac yn gallu trin sefyllfaoedd anodd.

I wybod mwy am y swyddi hyn, ewch i: https://recruitment.powys.gov.uk/

Mae Cyngor Sir Powys am recriwtio tua 40 o swyddogion olrhain cysylltiadau a 60 o gynghorwyr olrhain cysylltiadau.

  • Rhwng 1 Mehefin a 5 Tachwedd, mae rhaglen Profi Olrhain Diogelu y cyngor wedi nodi 820 o ganlyniadau profion COVID-19 positif a 3,449 o gysylltiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu