Taflwr sbwriel lleol yn cael dirwy gan Gyngor Sir Powys

image of littering offence

12 Tachwedd 2020

image of littering offenceMae un o drigolion Gogledd Powys wedi cael dirwy gan Gyngor Sir Powys ar ôl cael ei ddal ar CCTV yn taflu deunydd pacio bwyd cyflym allan o ffenestr cerbyd.

Cafodd y digwyddiad ei ddal ar gamera CCTV cartref nôl ym mis Mehefin, lle gwelir rhywun yn y car yn taflu sbwriel allan o ffenestr y cerbyd tu blaen i gartref yng Nghriggion, gogledd Powys.

Cafodd tîm ymwybyddiaeth gwastraff y cyngor glywed am y drosedd a chael copi o'r CCTV.  Er nad oedd yn bosibl gweld manylion cofrestru'r cerbyd yn y fideo, roedd derbynneb yn y sbwriel wedi gallu olrhain y pryd bwyd nôl i fwyty McDonalds yn yr Amwythig.

Cafwyd tystiolaeth CCTV o'r bwyty hwnnw oedd yn dangos yn glir y cerbyd dan sylw.    Roedd wedyn yn bosibl canfod pwy oedd ceidwad y cerbyd trwy'r DVLA.

Cafodd yr un dan amheuaeth ei gyfweld dan rybudd ac ar ôl gwylio'r lluniau CCTV, fe wnaeth gyfaddef yn llwyr.  Wedi hynny cafodd ei ddirwyo.

Meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar Ailgylchu a Gwastraff: "Mae'r achos hwn yn enghraifft wych o sut rydym ni fel cyngor sir yn gwneud popeth o fewn ein gallu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol megis taflu sbwriel.

"Mae sbwriel wrth ochr y ffordd yn difetha ein cefn gwlad, sydd nid yn unig yn effeithio ar brydferthwch ein cymunedau lleol, ond hefyd yn cael effaith dinistriol ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt.  Mae clirio'r sbwriel hyn hefyd yn ddrud ac yn beryglus ar ffyrdd prysur.

"Mae'n drosedd dan Adran 87 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 i ollwng, taflu neu adael sbwriel ac rwy'n falch bod y cyngor wedi mynd ati i roi'r ddirwy hon.  Rwy'n gwybod fod trigolion yn teimlo'n gryf am y broblem hon ac yn eu sicrhau y bydd y math hwn o gamau'n annog mwy o bobl i fynd â'u sbwriel adref a'i daflu yn y ffordd gywir."

Rydym yn annog y cyhoedd i roi gwybod am unrhyw achosion o daflu sbwriel i dîm ymwybyddiaeth gwastraff y cyngor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu