NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Canolfannau Gofal Plant Brys

Mae yna ganolfannau gofal plant brys mewn sawl lleoliad ar draws y sir gan gynnig gofal plant i helpu gweithwyr argyfwng hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â phlant y sir sy'n fwyaf agored i niwed.

 

Plant cyn oed ysgol

I fanteisio ar y ddarpariaeth hon, bydd angen i weithwyr hanfodol gofrestru eu plant bob wythnos trwy lenwi ffurflen ar-lein.

Mae'r canolfannau gofal plant brys yn:  Ystradgynlais, Aberhonddu, Crughywel,  Llyswen, Pontnewydd-ar-Wy, Llandrindod, Llanidloes, Y Drenewydd, Y Trallwng,  Llanfair Caereinion, Llanfyllin, Llanandras, Machynlleth.

Bydd Cynllun Cymorth Gofal Plant Covid Llywodraeth Cymru yn talu costau gofal plant brys.

Mae'r ceisiadau i gadw lle ar gyfer Dydd Llun 10 Awst i ddydd Sul 16 Awst wedi cau.

Bydd ceisiadau i gadw lle ar gyfer Dydd Llun 17 Awst i ddydd Sul 23 Awst yn agor ddydd Llun 10 Awst.

Yn anffodus, oherwydd y nifer fawr o geisiadau, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau hwyr, os ydych yn cael unrhyw broblemau yn llenwi'r ffurflen anfonwch e-bost i covid19earlyyearscc@powys.gov.uk

 

Ysgolion prif ffrwd

Mae'r cyngor sir wedi dweud y bydd canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion yn cau yn hwyrach y mis hwn wrth i ysgolion ym Mhowys baratoi i ail-agor.cyn diwedd tymor yr haf.

Canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion i gau

Erbyn hyn, rydym wedi cysylltu â phob rhiant dros e-bost sydd wedi defnyddio ein Canolfannau Gofal Plant Brys.  Os nad ydych wedi derbyn e-bost, neu os ydych chi'n weithiwr addysg sydd angen darpariaeth gofal plant brys, cysylltwch â ni ar covid19.hubs@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu