Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Canolfannau Gofal Plant Brys

Mae yna ganolfannau gofal plant brys mewn sawl lleoliad ar draws y sir gan gynnig gofal plant i helpu gweithwyr argyfwng hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â phlant y sir sy'n fwyaf agored i niwed.

 

Plant cyn oed ysgol

I fanteisio ar y ddarpariaeth hon, bydd angen i weithwyr hanfodol gofrestru eu plant bob wythnos trwy lenwi ffurflen ar-lein.

Mae'r canolfannau gofal plant brys yn:  Ystradgynlais, Aberhonddu, Crughywel,  Llyswen, Pontnewydd-ar-Wy, Llandrindod, Llanidloes, Y Drenewydd, Y Trallwng,  Llanfair Caereinion, Llanfyllin, Llanandras, Machynlleth.

Bydd Cynllun Cymorth Gofal Plant Covid Llywodraeth Cymru yn talu costau gofal plant brys.

Gallwch nawr fynd ati i gadw lle rhwng dydd Llun 8 Mehefin tan ddydd Sul 14 Mehefin wedi cau.

Bydd ceisiadau i gadw lle ar gyfer Dydd Llun 15 Mehefin i ddydd Sul 21 Mehefin yn agor Ddydd Llun 8 Mai.

Os hoffech gadw lle ar gyfer unrhyw ddyddiadau cyn y dyddiadau uchod, ond heb wneud hynny cyn y dyddiad cau, anfonwch e-bost at covid19earlyyearscc@powys.gov.uk

 

 

Ysgolion prif ffrwd

Bydd y canolfannau hyn sy'n cynnig gofal plant i helpu gweithwyr argyfwng hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â rhai o blant y sir sydd fwyaf agored i niwed ar agor hefyd ar benwythnosau.  Bydd y canolfannau ar agor rhwng 8am tan 6 pm.

Fel rhan o'r trefniadau, bydd plant yn cael tri phryd bwyd y dydd a byddant yn cael eu cludo i'r canolfannau a nôl adref.

Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am y Canolfannau Gofal Plant Brys yma

O'r 4 Mai 2020, bydd Cyngor Sir Powys yn codi tâl am brydau bwyd i blant yn ein canolfannau gofal plant.  Y pris fydd £2.79 fesul disgybl y dydd am dri phryd (Brecwast £0.70, Cinio £1.10 a Te £0.99). 

Bydd y taliad hwn yn cael ei dynnu'n wythnosol o'ch cyfrif ParentPay yn ysgol arferol eich plentyn. 

Os yw eich plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, bydd hyn yn parhau ac ni chodir tâl arnoch.

Yn lle hynny, efallai byddwch yn dewis anfon pecyn cinio ar gyfer eich plentyn.  Os nad ydych wedi cofrestru gyda ParentPay, cysylltwch â'n tîm ar cashless.catering@powys.gov.uk  neu ffoniwch 01597 826660.

Mae'r canolfannau gofal plant hyn yn: Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Pontnewydd-ar-Wy, Crughywel,  Gwernyfed, Llyswen, Llandrindod, Llanfair Caereinion, Llanidloes, Llanandras, Machynlleth, Y Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais.

Gallwch nawr fynd ati i gadw lle rhwng dydd Llun 8 Mehefin tan ddydd Sul 14 Mehefin a bydd yn cau dydd Iau 4 Mehefin am 9am.

Bydd ceisiadau i gadw lle ar gyfer Dydd Llun 15 Mehefin i ddydd Sul 21 Mehefin yn agor Ddydd Llun 8 Mai.

I gael lle ar y dyddiadau hyn os nad ydych wedi bwcio cyn y dyddiad cau, anfonwch e-bost at covid19.hubs@powys.gov.uk.  Byddwn yn ystyried ceisiadau hwyr yn unigol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu