1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Cyngor Ariannol a Hawliau Lles

Macmillan_Logo_02

Trwy weithio mewn partneriaeth â Macmillan Cancer Support, rydym yn darparu cyngor a chymorth di-duedd a chyfrinachol am ddim i drigolion Powys.

universally support logo

 

Ry'n ni'n cynnig cyngor a chymorth naill ai dros y ffôn neu mewn apwyntiad personol i'ch helpu chi gyda:

  • Mynd ar-lein
  • Sefydlu cyfrifon a debydau uniongyrchol
  • Taliadau Lles
  • Cyngor Cyllidebu Personol a sut i gwtogi ar filiau'r aelwyd
  • Dyled
Cyfrifiannell Budd-daliadau
Cyfrifiannell Cerdyn Credyd
Cynlluniwr Cyllidebu
Cyfrifiannell Benthyciadau

 

Holi am gyngor ynglŷn ag arian Gofyn am gyngor ariannol

 

citizens advice

Mae Cyngor ar Bopeth Powys yn gallu helpu gyda gwahanol broblemau ariannol gan gynnwys: biliau'r cartref, dyledion credyd a hyd yn oed opsiynau ansolfedd megis methdaliad a gorchmynion rhyddhau o ddyled.

Mae'r cyngor am ddim, yn gyfrinachol ac yn ddiduedd.

Mae bod mewn dyled yn gallu bod yn fater poenus iawn ac mae'n anodd gwybod beth i'w wneud yn gyntaf - yn arbennig os ydych chi'n derbyn llythyron a galwadau di-ben-draw gan y cwmnïau dan sylw.

Efallai eich bod chi'n ystyried cymryd benthyciad i dalu'r arian yn ôl, ond gall hyn waethygu'r broblem, ac efallai bod ateb gwell i chi.

Mae bob amser yn bosibl datrys problem dyledion.

Os yw dyledion yn creu trafferthion i chi, mae'n bwysig cymryd camau ar unwaith rhag gwaethygu'r sefyllfa.

Gallwch drefnu apwyntiadau dros y ffôn i'ch helpu chi ddelio â'ch problemau.

I drefnu apwyntiad â Chynghorwr Dyledion Arbenigol, ffoniwch 01686 617669, dydd Mawrth tan ddydd Gwener 9.30 am - 4 pm.  Neu gallwch lwytho lwytho ffurflen atgyfeirio cleientiaid Powys yma [201KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu