1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2018-2023

Image cynrychioli Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2018-2023

Cytunwyd ein Cynllun Gwella Corfforaethol newydd gan y Cyngor Sir ar 17 Ebrill 2018.  Mae'n gosod prif flaenoriaethau a'r cerrig milltir ar gyfer cyflawni ein gweledigaeth.

Powys 2025 - Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Byddwn yn gyngor agored a mentrus, sy'n golygu:

  • Gweithio gyda chymunedau, dinasyddion a busnesau  
  • Parodrwydd i ystyried dulliau gweithio a chyflenwi gwasanaethau mewn ffyrdd newydd  
  • Canolbwyntio ar atebion yn hytrach na phroblemau

 

Mae gennym flaenoriaethau clir ar gyfer cyflawni ein gweledigaeth:

  • Yr Economi - Byddwn yn datblygu economi llewyrchus
  • Iechyd a Gofal - Byddwn yn arwain y ffordd o ran darparu iechyd a gofal effeithiol integredig mewn amgylchedd gwledig
  • Dysgu a Sgiliau - Byddwn yn cryfhau dysgu a sgiliau
  • Dinasyddion a Chymunedau - Byddwn yn cefnogi ein dinasyddion a'n cymunedau

 

Lawrlwythwch ein' Gweledigaeth 2025: Cynllun ar dudalen [176KB] ' i gael crynodeb o'n blaenoriaethau a'r prif gwelliannau y gallwch ddisgwyl eu gweld pan fydd ein cynllun yn cael ei gyflawni or, am fwy o wybodaeth lawrlwythwch fersiwn pdf o  Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2018-2023 [6MB]

Sut mae blaenoriaethau'r cyngor yn cyfrannu at y saith nod llesiant cenedlaethol

Yn ogystal â chyflawni ein gweledigaeth ein hunan, mae'r cynllun hefyd yn dangos sut ry'n ni'n cyflawni'r nodau Llesiant cenedlaethol fel y nodwyd yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae pob un o'n blaenoriaethau'n cyfrannu at un neu fwy o'r nodau llesiant fydd yn ein cynorthwyo i wella Powys nawr ac yn yr hirdymor:

priorities_cy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu