1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn rhoi mwy o lais i chi o ran y gofal a'r gefnogaeth a gewch.  Cyflwynwyd y Ddeddf ym mis Ebrill 2016.

Sut fydd hyn yn effeithio ar fy ngofal a chymorth?

Er mwyn eich cadw mor iach a phosibl, byddwch yn gwneud penderfyniadau am eich gofal mewn partneriaeth a gweithwyr proffesiynol.  Byddwch yn cael gwybodaeth sydd wrth law a chyngor am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal.

Bydd gofalwyr a'r bobl y maen nhw'n gofalu amdanynt gyda hawl cyfartal i gael eu hasesu ar gyfer cymorth a bydd hawl gan ragor o bobl i Daliadau Uniongyrchol. 

Bydd proses asesu newydd ar gyfer gofal a chymorth yn seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig i chi fel unigolyn.  Bydd yn ystyried eich cryfderau personol a'r cymorth sydd ar gael i chi gan eich teulu, ffrindiau ac eraill yn y gymuned.  

Bydd yr asesiad yn symlach a gellir ei wneud gan un person ar ran ystod o sefydliadau. 
 
Bydd rhagor o wasanaethau i atal problemau rhag dirywio, fel bod yr help cywir ar gael pan fyddwch ei angen ef.

Cyflwyno pwerau cryfach i gadw pobl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin neu esgeuluso.

Darllen Mwy:

Rhagor o wybodaeth (gwefan Llywodraeth Cymru)

Crynodeb unigolyn ifanc o'r Ddeddf 

Fersiwn hawdd i'w darllen o'r Ddeddf

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu