gwelededd ddewislen symudol Toggle

Sganio Ailgylchu Gwobr

Treial Arloesol Sganio|Ailgylchu|Gwobr i'w gynnal yn Aberhonddu

Cyn bo hir bydd preswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr ag Aberhonddu yn derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn treial arloesol Sganio|Ailgylchu|Gwobr sy'n cael ei lansio yn y dref yr haf hwn.

Dan arweiniad Cynghrair Cynllun Dychwelyd Ernes Digidol, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys a manwerthwyr lleol, bydd y treial 12 wythnos o hyd yn profi sut all technoleg ddigidol gael ei defnyddio i annog rhagor o ailgylchu yn Aberhonddu. 

Bydd y treial Sganio|Ailgylchu|Gwobr yn profi dull newydd digidol o dracio ailgylchu. Bydd cyfranogwyr y treial yn gallu hawlio gwobrau ariannol drwy sganio cynwysyddion diod â labeli unigryw gyda ffôn symudol cyn ailgylchu yn y cartref, neu drwy gasgliadau cyffredin ymyl y ffordd, neu ddefnyddio mannau amrywiol ailgylchu ar hyd y lle o gwmpas y dref.

Bydd cynwysyddion diod â labeli unigryw ar gael i'w prynu oddi wrth lawer o siopau yn Aberhonddu, a bydd rhestr gyflawn o fanwerthwyr cyfranogol, a lleoliadau'r mannau ailgylchu ar hyd y lle ar gael ar-lein cyn bo hir.

Esboniodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach: "Caiff pob cartref cymwys yn Aberhonddu wahoddiad cyn bo hir i gymryd rhan yn nhreial arloesol Sganio|Ailgylchu|Gwobr. Ar ôl i'r holl fanylion a'r dyddiad gael eu cadarnhau, bydd pecyn sy'n cynnwys yr holl wybodaeth am sut i gymryd rhan yn cael ei ddosbarthu.

"Er ei fod yn gwbl wirfoddol, rydym ni'n gobeithio y bydd cynifer o bobl ag sy'n bosibl yn ymuno er mwyn ein helpu ni i wella cyfraddau ailgylchu gan fanteisio hefyd ar y gwobrau ariannol sydd ar gynnig. Am bob cynhwysydd sy'n cael ei sganio a'i ailgylchu'n gywir, bydd cyfranogwyr yn cael dewis cadw'r wobr ariannol neu ei rhoi i elusen leol.

"Bydd y treial yn ein helpu ni i ddeall pa opsiynau dychwelyd sydd orau gan bobl ar gyfer y mathau hyn o gynwysyddion a dysgu rhagor am ymddygiad ailgylchu. Dyma'r tro cyntaf y bydd tref gyfan unrhyw le yn y byd yn defnyddio'r dechnoleg newydd hon a bydd y canfyddiadau yn cael eu dadansoddi a'u rhannu â gweddill y DU, gan osod Aberhonddu ar y blaen o ran arloesedd ailgylchu.

"Edrychwn ymlaen yn fawr at eich cyfranogiad dros y misoedd nesaf."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes ar gyfer cynwysyddion diod. Y nod yw y bydd y cynllun yn mynd yn fyw ym mis Hydref 2025. Mae'r cynllun wedi'i gynllunio i fynd i'r afael â sbwriel poteli a chaniau ac i yrru cyfradd ailgylchu uchel Cymru hyd yn oed yn uwch. Mae'r treial hwn yn bwysig o ran deall a phrofi sut orau i redeg cynllun o'r fath mewn cymuned sydd eisoes yn bod, casglu gwybodaeth ar ymateb defnyddwyr a sut y gellid defnyddio technoleg arloesol wrth ei redeg.

"Rydym yn croesawu cymorth mawr Cyngor Sir Powys a'r Gynghrair Cynllun Dychwelyd Ernes Digidol sydd wedi arwain ar ddatblygu a gweithredu'r treial. Ond bydd angen rhoi diolch arbennig i bobl Aberhonddu am eu cyfranogiad a'u hymgysylltiad i wneud y peilot hwn yn brofiad dysgu llwyddiannus ac amhrisiadwy."

Bydd rhagor o wybodaeth am y treial Sganio|Ailgylchu|Gwobr, gan gynnwys cyfarwyddiadau am sut i gymryd rhan, rhestrau o fanwerthwyr cyfranogol, a manylion am y mannau ailgylchu ar hyd y lle, ar gael yma cyn bo hir.