1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Logio Mewn / Cofrestru

Ni fydd manylion logio mewn i 'Fy Nghyfrif Powys' o'r hen wefan yn gweithio. Dilynwch y ddolen ar gyfer 'Defnyddwyr Newydd'.

or

Already a member?

Sign in to your account

Defnyddiwr newydd?

Wedi anghofio eich cyfrinair?

Ydych chi'n cael anhawster yn mewngofnodi?

 

Pam ddylwn i gael cyfrif?

Gallwch wneud llawer o bethau ar y wefan hon heb gyfrif, ond os oes gennych chi gyfrif ac yn logio mewn  wrth ofyn am wasanaeth:

  • gallwn lenwi ffurflenni o flaen llaw gyda'ch cyfeiriad a manylion cyswllt (os byddwch wedi llenwi hwn yn eich proffil)
  • gallwch weld eich ceisiadau a chadw llygad ar beth sy'n digwydd
  • os byddwch chi'n ein ffonio ni, gallwn weld eich ceisiadau'n gyflym
  • gallwn anfon gwybodaeth atoch chi'n hawdd am eich ceisiadau