Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Prosiect tai Aberhonddu bron â'i gwblhau

Mae datblygiad tai a fydd yn cefnogi byw'n annibynnol i bedwar o bobl bron â'i gwblhau yn Aberhonddu.

Cyfnod newydd yn agor yn hanes Automobile Palace eiconig Llandrindod

Mae Cyngor Sir Powys wedi cwblhau prynu'r Automobile Palace yn Llandrindod sy'n adeilad rhestredig Gradd 2*.

Galwad i ddychwelyd offer symudedd nad oes ei angen mwyach

Mae pobl ym Mhowys sydd ag offer symudedd nad ydynt ei angen mwyach yn cael eu hannog i'w ddychwelyd i'r cyngor sir.

Cynlluniau ar gyfer ysgol bob oed yn Llanfair Caereinion i barhau

Bydd cynlluniau i uno dwy ysgol yng ngogledd Powys i greu ysgol bob oed newydd yn parhau, medd y cyngor sir

Hwb ariannol arall i weithwyr llawrydd Powys

Bydd gweithwyr llawrydd Powys yn y sectorau diwylliant a chreadigol a dderbyniodd grantiau o £2,500 Hydref diwethaf yn gallu hawlio cymorth ychwanegol.

Coronafeirws yn parhau i fod yn berygl

Mae COVID-19 yn parhau i fod yn fygythiad parhaus er llwyddiant rhaglen frechu'r sir - dyna'r rhybudd i drigolion Powys.

Grantiau cymorth atodol i fusnesau Powys

Bydd llawer o fusnesau ym Mhowys yn gymwys i dderbyn rhagor o arian fel rhan o rownd pellach o gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Cymorth ariannol i'ch helpu i ddechrau busnes

Gall trigolion Powys sy'n ystyried hunangyflogaeth i'w helpu i ddychwelyd i'r gwaith fod yn gymwys i gael cymorth grant.

Dysgwyr cyfnod sylfaen yn dychwelyd i ysgolion

Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud bod gwaith cynllunio ar waith fel bod dysgwyr rhwng tair a saith oed (dosbarthiadau Blynyddoedd Cynnar a Derbyn, a Blynyddoedd Un a Dau) yn gallu dychwelyd yn ddiogel a threfnus ar ôl gwyliau hanner tymor

Cymorth dan arweiniad y gymuned yn Nhref-y-clawdd a'r Cylch

Mae prosiect arloesol dan arweiniad y gymuned yn cael ei ddatblygu yn Nhref-y-clawdd a'r Cylch

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu