Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Y Cyngor yn annog trigolion i roi gwybod am droseddau tybaco anghyfreithlon i Crimestoppers

Bellach mae trigolion ledled Cymru sy'n amau bod rhywun yn gwerthu tybaco anghyfreithlon yn gallu rhoi gwybod amdano'n ddienw trwy ymgyrch newydd

Gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaeth gwrando ar gleifion yn ystod misoedd olaf eu bywyd

Mae gwirfoddolwyr yn helpu i ddarparu cymorth diwedd oes i gleifion mewn tri ysbyty ym Mhowys, gyda rhagor i'w cynnwys yn y dyfodol.

Gwaith gwella diogelwch ar y ffordd i ddechrau ar Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd

Bydd gwaith i ehangu'r llwybr ar Ffordd Llanidloes yn Y Drenewydd i'r coleg a'r theatr yn cychwyn wythnos nesaf, 15 Mawrth 2021.

Croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am gyllid ar gyfer y fargen dwf

Mae arweinwyr y rhanbarth wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth y DU yn cyflymu ei chyllid ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru

Cynlluniau mynwent yn mynd yn eu blaenau'n dda

Mae cynlluniau gan Gyngor Sir Powys i ymestyn dwy fynwent yn y sir wedi cymryd camau pwysig ymlaen.

Hwb Cyllideb i ganolfan fawr yn y cymoedd i brofi rheilffyrdd yn cael croeso cynnes

Mae'r cyhoeddiad fod Llywodraeth y DU yn gwneud cyfraniad gwerth £30m i gyfleuster profi rheilffyrdd arfaethedig rhwng Castell-nedd Port Talbot a Phowys wedi cael croeso gan ddau gyngor yr ardal

Dechrau casglu gwastraff ailgylchu o'r ardd

Mae'r casgliadau gwastraff ailgylchu o'r ardd 2021 wedi dechrau gyda'r sticeri yn cael eu hanfon a biniau'n cael eu dosbarthu

Gwaith lledu llwybrau troed i ddigwydd yn Llandrindod

Bydd gwaith yn dechrau wythnos nesaf (8 Mawrth 2021) i ledu llwybrau troed mewn tref yng nghanol Powys fel rhan o'r fenter teithio llesol.

Tudalen we i wella gwybodaeth am y Rhaglen Ganser

Bydd preswylwyr Powys sy'n byw gyda chanser yn gallu cael gwybodaeth am raglen arloesol o'r enw "Gwella'r Daith Canser ym Mhowys" (ICJ Powys) drwy fewngofnodi i ddolen we newydd a grëwyd i rannu diweddariadau a gwybodaeth am nodau ac uchelgeisiau'r rhaglenni.

Bwrw 'mlaen ag ailddatblygu Pont Aur

Bydd trigolion Ystradgynlais yn gallu manteisio ar gyfleusterau Gofal Ychwanegol ar ôl i'r cyngor sir roi caniatâd cynllunio i ddatblygu cyfleusterau ym Mhont Aur.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu