Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Croesawu canfyddiadau archwilio recriwtio mwy diogel

Yn dilyn archwiliad, gwelwyd fod prosesau recriwtio mwy diogel sy'n sicrhau nad yw Cyngor Sir Powys yn cyflogi pobl anaddas, yn eu lle

Crughywel a Rhaeadr yn croesawu Unedau Profi Symudol o 1 Mawrth

Bydd unedau profi symudol yn symud ar draws Powys i ddau leoliad newydd, yng Nghrughywel a Rhaeadr o ddydd Llun 1 Mawrth

Cam-drin geiriol o weithwyr gofal cymdeithasol yn 'erchyll'

'Siomedig' yw'r ffordd y mae pobl sy'n gweithio yn y sector gofal yn ystod Covid-19 wedi cael eu trin gan rai aelodau o'r cyhoedd, dywedodd Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol yng nghanolbarth Cymru.

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gyfer cynlluniau Ysgol pob oed Llanfair Caereinion

Mae cynlluniau i uno dwy ysgol yng ngogledd Powys i greu ysgol pob oed newydd wedi cymryd cam ymlaen gyda chyhoeddi hysbysiad statudol, medd y cyngor sir

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gwyrdd i Ddechrau

Mae preswylwyr Powys yn cael eu hatgoffa y bydd y Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd eleni yn dechrau o wythnos nesaf.

Dychwelyd yn ddiogel ac yn drefnus i'r ysgol

Wrth i ddysgwyr rhwng tair a saith oed (dosbarthiadau Blynyddoedd Cynnar a Derbyn a Blynyddoedd Un a Dau) ddychwelyd yn ddiogel ac yn drefnus yr wythnos hon, mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys hefyd yn atgoffa rhieni o'r camau y gallwn i gyd eu cymryd i leihau lledaeniad y coronafeirws.

Gwell Sefyllfa Ariannol

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi newidiadau i'w gyllideb arfaethedig yn sgil gwelliant mae'n ei ddisgwyl i'w sefyllfa ariannol ar gyfer y flwyddyn gyfredol.

Tiroedd ysgol a meysydd chwarae Powys i fod yn ddi-fwg o 1 Mawrth

Ymhen pythefnos bydd deddfau newydd yn cael eu cyflwyno i wneud mwy o lefydd yng Nghymru'n ddi-fwg

Ffordd newydd i deuluoedd weld a ydyn nhw'n gymwys ar gyfer cefnogaeth Dechrau'n Deg

Erbyn hyn gall teuluoedd ddefnyddio gwefan Cyngor Sir Powys i weld a ydyn nhw'n gymwys ar gyfer y cynllun a gwneud cais amdano.

A oes angen help 'mentor digidol' arnoch i gadw mewn cysylltiad?

Ydych chi'n rhan o grŵp gwirfoddol sydd angen gwella ei sgiliau digidol er mwyn gallu parhau i redeg yn ystod pandemig y coronafeirws?

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu