Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Threthi busnes

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Darllen mwy...

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 4 bob dydd.

Y rhif yw: 01597 826345

Er ein bod yn gweithio gyda'n cyflenwyr meddalwedd ynghylch y cyhoeddiad diweddar am y gostyngiadau Ardrethi Annomestig, rydym wedi gohirio'r casgliad Debyd Uniongyrchol o Randaliadau Ebrill 2020 er mwyn sicrhau bod unrhyw ostyngiad uwch yn cael ei roi.

Os yw eich cartref neu'ch safle busnes wedi cael ei effeithio'n ddrwg gan y llifogydd, mae'n bosibl y gallwch hawlio rhywfaint o ostyngiad ar eich bil Treth y Cyngor neu Drethi Busnes.  Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalennau Disgownt ac eithriadau ar eiddo neu Trethi Busnes - Eiddo y mae'r Llifogydd wedi Effeithio arno.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu