Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwyCoronafeirws (COVID19)
Newyddion
Mae llinell ffôn newydd sy'n cynnig cymorth ariannol wedi'i lansio gan Gyngor Sir Powys
Mae pecyn sylweddol o gymorth wedi'i lunio i helpu lleddfu effeithiau niweidiol coronafeirws ar fusnesau ym Mhowys
Bydd y rhan fwyaf o hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad ym Mhowys yn dal i fod ar agor, ond mae'r ardaloedd poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gau er mwyn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol
Mae Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys yn atgoffa busnesau ym Mhowys, o ganlyniad i'r feirws Covid-19 i gydymffurfio â chyngor
gweld mwy Newyddion