1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Croeso i'n Gwefan
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Bellach mae Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt a Rhaeadr Gwy wedi dynodi eu hunain fel tair tref yn un
Mae cabinet y cyngor wedi cytuno y bydd prif swyddfa Cyngor Sir Powys yn y Trallwng, sef Neuadd Maldwyn, yn cau fel rhan o adolygiad pwysig o'r swyddfeydd
Mae gwariant cynyddol gan Gyngor Sir Powys wedi sicrhau hwb o £51m i'r economi leol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf
Dim ond chydig o wythnosau i roi eich barn ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd ddeng mlynedd
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau