Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Mae sesiwn galw heibio ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn rôl gwerth chweil sef cyflwyno gofal yn cael ei gynnal yn Llandrindod wythnos nesaf.
Mae Cyngor Sir Powys wedi mynegi ei ddiolch i weithwyr gofal cartref a aeth 'y tu hwnt i'r galw' wrth ofalu am gleientiaid Powys yn ystod y llifogydd diweddar.
Bydd Cabinet y cyngor sir yn clywed wythnos nesaf na chafwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynigion i gyfuno dwy ysgol yn y Drenewydd i greu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg pob oed
Gallai prif stryd siopa Llandrindod fod yn ganolbwynt i gynllun adnewyddu uchelgeisiol i wneud y stryd yn fwy deniadol i siopwyr, yn enwedig cerddwyr a seiclwyr
gweld mwy Newyddion