HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwy Coronafeirws (COVID19)
Newyddion
Mae'r cyngor sir wedi datgan bod disgyblion mewn ysgol Uwchradd ym Mhowys yn hunan-ynysu ar ôl i ddisgybl yn yr ysgol brofi'n bositif am Covid-19.
Mae pont droed newydd wedi cael ei hadeiladu yng nghanolbarth Powys, yn hytrach na phont droed a ddifrodwyd yn helaeth oherwydd y stormydd yn gynharach eleni.
Mae'r cyngor sir wedi datgan bod dros 20 o blant mewn ysgol gynradd yn ne Powys yn hunan-ynysu ar ôl i aelod o'r ysgol brofi'n bositif am Covid-19
Treuliodd ein gwirfoddolwyr parod oriau cynhyrchiol yn casglu sbwriel yn ddiogel yn Nhrehafren, Y Drenewydd fel rhan o ymgyrch Hydref Glân Cadw Cymru'n Daclus.
gweld mwy Newyddion