1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Bydd llyfrgell Y Gelli Gandryll ar agor yn hirach o 1 Ebrill 2019, diolch i gefnogaeth hael Gŵyl y Gelli
Cyngor Sir Powys i lansio loteri newydd ar-lein i helpu achosion da lleol
Mae llyfrgell fechan ym Mhowys wedi dangos bod modd i lyfrau ennyn atgofion cryf yn eu benthycwyr
Mae'r cyngor sir wedi dyfarnu contract tair blynedd am dorri gwair ar eu rhan i chwe chontractwr ym Mhowys ac un ar y ffin rhwng Powys a Swydd Amwythig
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau