Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ysgol newydd yng ngogledd Powys a fydd yn agor ym mis Medi wedi cael ei henwi.
Atgoffwyd y rhai sy'n bwriadu ymweld â Phowys fod cyfyngiadau COVID-19 yng Nghymru yn wahanol i rai Lloegr, ac y dylent aros gartref
Ymgyrch cenedlaethol newydd yw 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref'sy'n anelu at gysylltu pobl drwy sgyrsiau am hanes ac i gasglu a rhannu'r sgyrsiau, atgofion a'r storïau hyn trwy dudalen Facebook a Twitter yr ymgyrch.
Mae gwaith partneriaeth cryf rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn golygu bod y sir mewn lle da i gyflwyno strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar Brofi, Olrhain a Diogelu
gweld mwy Newyddion