1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Bydd newidiadau cael eu cyflwyno i fenter nofio am ddim Chwaraeon Cymru o ganlyniad i leihau'r arian a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru, meddai Cyngor Sir Powys
Gallai rieni gael y cyfle i roi eu barn ar gynigion i gyfuno dwy ysgol gynradd yn y Drenewydd fel rhan o gynlluniau cyffrous i fuddsoddi mewn cyfleusterau newydd yn y dref
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd pecyn tendr i gwblhau ysgol gynradd newydd yn y Trallwng yn cael ei gyhoeddi ddiwedd y mis hwn (Medi)
Bydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn clywed bod angen trawsnewid addysg Ôl-16 ar frys i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy o safon uchel i ddysgwyr y dyfodol
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau