NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Bydd Canolfan Hamdden Bro Ddyfi yn ailagor ychydig yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd yr angen i gwblhau'r gwaith angenrheidiol ar y llawr cyntaf.
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae canolfannau hamdden ym Mhowys yn paratoi i ailagor wythnos nesaf fel rhan o gynllun i ailagor gwasanaethau'n raddol.
Mae ymateb i COVID-19 wedi trechi perfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol - dyna'r neges i gyfarfod y Cabinet wythnos nesaf.
Rhaglen haf Llandrindod - Mae 'Haf Llandrindod' wedi cychwyn gyda rhywbeth cyffrous wrth lyn y dref.
gweld mwy Newyddion