1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Mae gwaith o adeiladu datblygiad tai cymdeithasol fforddiadwy ar rent i Gyngor Sir Powys - sef y cyntaf mewn 30 mlynedd wedi dechrau'n ffurfiol trwy gynnal seremoni torri tywarchen
Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod perfformiad cyffredinol Cyngor Sir Powys wedi gwella yn chwarter olaf blwyddyn ariannol 2018-19
Ni fydd plant sy'n mynychu ysgolion arbennig ym Mhowys ar hyn o bryd yn cael eu symud i mewn i ysgolion prif ffrwd fel rhan o'r newidiadau i'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol
Penodwyd cynghorydd sir o Lanandras yn Gadeirydd newydd Cyngor Sir Powys
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau