SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Creu Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

Crewyd partneriaeth newydd a fydd yn canolbwyntio ar sgiliau yng Nghanolbarth Cymru, yn ogystal â helpu i yrru twf economaidd trwy sicrhau bod y rhaglenni datblygu sgiliau iawn ar waith

Ydych chi wedi cael eich llythyr am y cyfrifiad?

Mae gofyn i gartrefi ar draws Powys gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Sesiynau Gweithgareddau Pasg i Blant Powys.

Bydd gweithgareddau i blant ym Mhowys yn cael eu trefnu dros wyliau'r Pasg, dywedodd y cyngor sir.

Cynllun Adferiad wedi'i Amlinellu

Bydd manylion cychwynnol am sut y gellid defnyddio Cynllun Adferiad COVID newydd ar gyfer Powys gwerth £1.8m i helpu'r sir adlamu o'r pandemig yn cael eu hystyried gan gabinet y cyngor.
Gweld y newyddion Newyddion