SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)

Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
Gweld y diweddariadauCoronafeirws (COVID19)

Newyddion

Cais cynllunio Gofal Ychwanegol Y Trallwng yn cael ei ystyried yr wythnos nesaf

Bydd cais cynllunio i drawsnewid Neuadd Maldwyn yn y Trallwng yn llety Gofal Ychwanegol i bobl hŷn o'r ardal yn cael ei ystyried yr wythnos nesaf.

Hen Lyfrgell Cyngor Sir Powys - Stryd y Defaid, Aberhonddu

Nid yw'r cynlluniau i symud yr Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol i hen adeilad y Llyfrgell ar Stryd y Defaid yn cael eu datblygu mwyach.

Ymgynghoriad Busnes

Mae busnesau Powys yn cael cynnig cyfle i roi sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Cyngor yn dweud nad yw'n ddiogel i ail-agor canolfannau dydd eto

Mae'r cyngor wedi penderfynu nad yw hi o hyd yn bosibl i ail-agor canolfannau dydd o dan gyfyngiadau Covid-19 presennol.
Gweld y newyddion Newyddion