1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

y Gaer

y gaer new

Canolfan ddiwylliannol newydd yn Aberhonddu yw y Gaer.  Bydd y prosiect yn datblygu Amgueddfa Brycheiniog a Llyfrgell Aberhonddu ar gyfer pobl Aberhonddu a'r ardal gyfagos.  Bydd y Gaer yn darparu cyfleoedd cyfranogi a gwirfoddoli a bydd yn atyniad twristiaeth arwyddocaol.   Darllennwch ein taflen newydd [871KB]  

 

y Gaer developments

Dyma'r prif nodweddion:

  • Cyfleusterau llyfrgell gyhoeddus newydd ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain i oedolion a phlant
  • Lleoedd oriel amgueddfa newydd sy'n fwy hyblyg ar gyfer arddangosfeydd teithiol y byddwn yn eu croesawu a'u cynnal
  • Gwaith adnewyddu a chadw i Neuadd Sirol a Brawdlys Sir Frycheiniog, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, y tu fewn a'r tu allan
  • Ystafelloedd cymunedol ac addysgol fydd yn cynnig profiadau dysgu ar y cyd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu