Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Amgueddfa Llanidloes

Image of the entrance to Llanidloes Museum5

Llanidloes MuseumMae'r Amgueddfa'n portreadu hanes Bwrdeistref Llanidloes dros y 300 mlynedd diwethaf.  Ymhlith yr eitemau mae cegin, parlwr a stydi bonheddwr o'r Oes Fictoria, a'r peth gorau yw bod mynediad am ddim.

Sefydlwyd Amgueddfa Hanes a Diwydiant Lleol Llanidloes yn 1930 o fewn hen Neuadd Farchnad y dref. Yn 1995, cafodd yr Amgueddfa ei hail-agor ar safle newydd ar lawr gwaelod Neuadd y Dref. Yn 2000, diolch i haelioni Cyngor Tref Llanidloes, cafodd yr Amgueddfa ystafell ychwanegol yn Neuadd y Dref, felly'n dyblu ei faint.

Yn 2017, symudodd yr amgueddfa a'r llyfrgell leol at ei gilydd gan greu lleoliad cyffrous a hollol integredig.

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun: 10am - 5pm
  • Dydd Mawrth: 3:30pm - 6pm
  • Dydd Mercher: 10am - 5pm
  • Dydd Iau: Ar Gau
  • Dydd Gwener: 10am - 1pm
  • Dydd Sadwrn: 10am - 12noon
  • Dydd Sul: Ar Gau

 

Casgliadau 

Image of Llanidloes MuseumMae'r arddangosfeydd yn adlewyrchu'r casgliadau yn ogystal â digwyddiadau a datblygiadau sylweddol Llanidloes dros y tair ganrif ddiwethaf.   Mae'r arddangosfa yn y cyntedd yn canolbwyntio ar fudiad y Siartwyr a "therfysgoedd" 1839.  Ymhlith y cypyrddau llyfrau mae arddangosfeydd ar hanes dinesig, masnach leol a thwristiaeth yn ogystal â'r diwydiannau gwlân a mwyngloddio.

Llanidloes Museum - Image of mineshaft modelDangosir eitemau o'r cartref mewn dau gês  yn cynrychioli ystafelloedd ar ddiwedd oes Fictoria. Mae gan y "parlwr" ddodrefn cyfnod megis setl, cadeiriau a chrud tra bo lle tân gyda chraen, haearnau tân a gogwyddwr tegell gyda thegell yn y gegin a'r ystafell olchi. Yn olaf, mae ystafell astudio g?r bonheddig sy'n dyddio o Oes Fictoria yn dangos casgliad cain yr amgueddfa o gypyrddau hanes naturiol a'u gosod yng nghyd-destun hanesyddol.

 

 

Cysylltiadau


 

Rhowch sylwadau am dudalen yma


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu