1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy
Newyddion
Yn galw ar drigolion sy'n byw yn ardal Machynlleth - mae plant lleol eich angen chi!
Mae'n rhaid i bawb nad ydynt wedi'u cofrestru tan ddydd Mawrth 26 Tachwedd i gofrestru i bleidleisio.
Anogir cwmnïau o bob maint sy'n dymuno hyrwyddo'u gwasanaethau ac ymgysylltu â'r awdurdod lleol a phrynwyr lleol eraill i fynychu'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn fuan.
Fis diwethaf, cyhoeddodd y Cyngor Sir ein bod yn chwilio am Brif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Addysg i arwain cynlluniau uchelgeisiol i wella a thrawsnewid gwasanaethau addysg i ddysgwyr ym Mhowys
gweld mwy Newyddion