1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy
Newyddion
Fel rhan o gystadleuaeth, mae myfyrwyr yn cael eu herio i ystyried pa fusnesau yr hoffent eu sefydlu
Bydd staff arlwyo a glanhau mewn ysgolion y sir yn derbyn sesiynau ymwybyddiaeth am anghenion dysgu ychwanegol
Mae gwaith adeiladu a arolygwyd gan dîm Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yn Llundain.
Cyhoeddwyd oriau agor y Gaer, sef cartref newydd Llyfrgell Aberhonddu ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog, yn barod ar gyfer agoriad swyddogol y ganolfan ym mis Rhagfyr.
gweld mwy Newyddion