1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Ydych chi'n gwybod pwy i gysylltu â nhw os gwelwch chi bobl yn cysgu allan?
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Cyhoeddwyd prif siaradwraig arall ar gyfer Gŵyl Yrfaoedd Powys eleni fydd yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 6 Mawrth 2019
Mae Cyngor Sir Powys yn atgoffa busnesau yn y sir am eu dyletswyddau cyfreithiol i gael gwared ar eu gwastraff a'u hailgylchu
Bydd gwasanaeth newydd yn casglu gwastraff o'r ardd, a luniwyd diolch i ymateb trigolion i ymgynghoriad, yn cael ei lansio yn y gwanwyn.
Mae cynghorwyr blaenllaw o Bowys yn galw ar y Prif Weinidog i newid y ffordd y mae Cynghorau Sir yn cael eu hariannu
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau