HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwy Coronafeirws (COVID19)
Newyddion
Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y gwaith angenrheidiol ar Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi'n dechrau ddydd Mercher 23 Medi.
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg ym Mhowys, er mwyn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf y mae dysgwyr yn eu haeddu, yn cael eu hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf
Mae therapyddion galwedigaethol sy'n gweithio i Gyngor Sir Powys wedi bod yn defnyddio dull newydd i helpu rheoli'r straen o weithio o bell yn ystod y pandemig Covid-19.
Mae Cyngor Sir Powys yn cymryd rhan yn EC03, y cynllun grantiau arbed ynni cenedlaethol, a ariennir gan y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO).
gweld mwy Newyddion