Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Mae nifer o bobl ym Mhowys, yn sgil y cynnydd mewn siopa ar-lein oherwydd y pandemig Covid-19, wedi darganfod nad yw eu cyfeiriadau'n cael eu cydnabod gan fanwerthwyr ar-lein
Mae staff y canolfannau dydd i bobl hŷn a phobl ag anableddau'n cael eu symud i weithio mewn rhannau eraill o ofal cymdeithasol. Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys wrth iddo weithio i newid ei wasanaethau i ddelio â'r pandemig Covid-19
Bydd cabinet Cyngor Sir Powys yn cwrdd â gwleidyddion y sir a'r ardal i drafod ymateb y cyngor i argyfwng y Coronafeirws
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd dwy ysgol arbennig yn y sir yn dod yn Ganolfannau Arbenigol Gofal Plant Brys
gweld mwy Newyddion