1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Dywedodd Cyngor Sir Powys ei fod yn bosibl y bydd gwaith ar ddatblygiad tai yn Y Drenewydd yn cael ei ohirio tan 2020 ar ôl i'r contractwyr Jistcourt (South Wales) Ltd gael eu rhoi yn nwylo gweinyddwyr
Bydd trigolion sy'n byw yn Llanidloes yn cael cyfle i weld a thrafod cynlluniau ar gyfer datblygiad tai arfaethedig yn y dref
Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi cynlluniau i greu llety 'Gofal Ychwanegol' yn Y Trallwng gan fuddsoddi dros £10m yn y dref.
Mae'r cyngor sir wedi dweud y gall beicwyr sydd am reidio ar un o gilffyrdd Powys wneud cais am drwydded
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau