1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Dydd Mawrth (22 Ionawr) penodwyd Vanessa Young yn Gyfarwyddwr Corfforaethol (Trawsnewid) newydd Cyngor Sir Powys.
Mae rhieni a'r gymuned yn cael eu gwahodd i ddod i gael cipolwg ar ysgol gynradd newydd Carno rhyw fis cyn iddi agor
Bydd dirprwyaeth masnach o fusnesau Canolbarth Cymru'n ymweld â'r Senedd yn ddiweddarach y mis yma i ddwyn sylw Llywodraeth Cymru at uchelgeisiau economaidd a dyheadau buddsoddiad y rhanbarth
Mae'r cyfle yn cael ei gynnig i yrwyr aeddfed yng ngogledd Powys i ddiweddaru eu gwybodaeth am yrru ar y ffyrdd, diolch i weithdy anffurfiol a drefnir gan y cyngor sir
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau