1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Mae disgybl chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd Gwernyfed wedi dod nôl i Gymru ar ôl treulio pythefnos ym Mhrifysgol Yale yn yr Unol Daleithiau.
Bydd cyfle i yrwyr hŷn ym Mhowys loywi eu gwybodaeth am y ffyrdd, diolch i weithdai anffurfiol am ddim sy'n cael eu trefnu gan y cyngor sir
Bydd ymgynghoriad ar gynlluniau i gyfuno dwy ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn cau y mis nesaf, yn ôl y cyngor sir
Mae busnes ym Machynlleth wedi cael dirwy o £300 am adael gwastraff masnachol mewn sachau duon yn y dref
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau