1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Dronau i'w Gweld yn yr Awyr
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Mae trefnwyr seremoni Gwobrau Busnes Powys a gynhelir fis Hydref, Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru wedi cyhoeddi pwy fydd yn arwain y noson
Mae rhoi gwastraff y cartref i ffrind rhywun arall i gael gwared â fe wedi costio £150 i breswylydd o Dalgarth ar ôl iddo gael ei dipio'n anghyfreithlon yn y fro leol
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod gwaith gwerth £1.6m i adnewyddu cyfleusterau chwaraeon wedi dechrau yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng
Mae cael gwared ag ysbwriel mewn cilfan wedi costio landlord o Rondda Cynon Taf £200 ar ôl iddyn nhw gael eu dirwyo gan Gyngor Sir Powys
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau