1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Bydd gwaith i drawsnewid adeilad y cyngor yn Y Trallwng yn lety gofal ychwanegol i bobl Powys yn cael ei wneud mewn ffordd sensitif. Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys a'u partneriaid yn y prosiect, ClwydAlyn.
Mae tipio sbwriel ger fflatiau wedi costio £200 i breswylydd o Ystradgynlais wedi iddo gael ei ddirwyo gan Gyngor Sir Powys
Casglodd ysgolion o bob rhan o Bowys dros 3.3 tunnell o fatris wrth gystadlu mewn her ailgylchu
Mae gadael sbwriel y tu allan i ganolfan ailgylchu gwastraff o'r carchar wedi costio £200 i breswylydd o Aberhonddu, yn dilyn Cyngor Sir Powys
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau