1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Bydd ysgolion Powys yn derbyn £2m o fuddsoddiad yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod fel rhan o gynllun gwella sylweddol os yw cabinet y cyngor sir yn cymeradwyo hyn
Mae busnesau'r stryd fawr a manwerthwyr eraill ar draws Powys yn cael eu hannog i hawlio hyd at £2,500 o ostyngiad yn eu hardrethi busnes
Mae diwrnod trwydded a oedd wedi'i gynllunio i ganiatau beicwyr modur i yrru ar hyd Llwybr y Mynaich yr wythnos nesaf wedi cael ei ganslo
Dywedodd Cyngor Sir Powys y gallai problemau ariannol sy'n wynebu cwmni adeiladu o Dde Cymru arwain at atal gwaith ar dair ysgol ym Mhowys
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau