1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu Diwygiedig dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy
Newyddion
Mae'r cyngor sir yn annog deiliaid tai ym Mhowys i ailgylchu cymaint ag y gallant dros Ŵyl y Nadolig.
Mae'r cyngor sir yn rhybuddion trigolion a busnesau ym Mhowys bod tîm o fasnachwyr twyllodrus yn y sir yn cynnig gwneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw
Mae cyfnod newydd wedi dechrau ar gyfer ysgol uwchradd yn ne Powys yn sgil agor adeilad newydd sbon
I nodi Diwrnod Rhuban Gwyn yr wythnos hon, bu staff a chynghorwyr Cyngor Sir Powys led led y sir yn mynd am dro amser cinio.
gweld mwy Newyddion