Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwyCoronafeirws (COVID19)
Newyddion
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn sylweddol o gymorth i fusnesau i geisio lleddfu rhywfaint ar effeithiau'r cyfnod atal byr.
Bydd Calan Gaeaf yn ystod y cyfnod atal byr tipyn yn wahanol eleni ond mae trigolion Powys yn cael eu hannog i wneud yn siwr nad yw eu pwmpenni dros ben yn cael diwedd brawychus drwy gael eu taflu i ffwrdd gyda gweddill y sbwriel.
Yr wythnos hon, cefnogodd Cabinet Cyngor Sir Powys wedi cefnogi cynigion ar gyfer cyfleuster gyda'r gorau ar gyfer iechyd a gofal yn y Drenewydd, a phan fyddant wedi'u cymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, yn cael eu hanfon at Lywodraeth Cymru.
Mae'r Cyngor yn gofyn i bobl fyddar a thrwm eu clyw yn y Sir am eu barn ar sut y gall gyfathrebu â hwy.
gweld mwy Newyddion