1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Croeso i'n Gwefan
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Mae gwahoddiad yn cael ei roi i drigolion y Trallwng i gyflwyno eu sylwadau ar gynlluniau arfaethedig ar gyfer yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar gyn safle Maesydre yn y dref
Mi fydd cynghorwyr yn cael gwybod bod y sir yn wynebu £14m o fwlch yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod, yn dilyn rownd cyllid siomedig arall
Mae'r cyngor sir am rybuddio siopwyr ym Mhowys am sgamiau posibl sydd ar droed ar drothwy gwyliau'r Nadolig
Mae gwahoddiad wedi cael ei roi i drigolion y Drenewydd roi eu barn ar bont seiclo a cherdded newydd yn y dref
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau