Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Mae gwerth £1.6m o waith i adnewyddu cyfleusterau chwaraeon yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng wedi dod i ben, yn ôl Cyngor Sir Powys
Er gwaethaf nifer o rybuddion, mae safle ailgylchu cymunedol Machynlleth yn parhau i gael ei halogi, gan olygu y bydd trefniadau'n cael eu gwneud i gael gwared ar y cyfleuster.
Bydd cynlluniau ar gyfer Ysgol Gynradd cyfrwng-Cymraeg newydd yng ngogledd Powys yn cael eu cyflwyno gan y Cyngor Sir yn ddiweddarach y mis hwn
Mae bwytai Powys yn cael eu hannog i gofrestru ar gynllun disgownt Llywodraeth y DU 'Estyn Llaw drwy Fwyta Allan'.
gweld mwy Newyddion