Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Gallai cynlluniau cyffrous ar gyfer ysgol arbennig newydd gwerth £22m yng ngogledd Powys ddod gam yn nesa os yw'r Cabinet yn cymeradwyo cyflwyno'r cynlluniau i Lywodraeth Cymru.
Mae trigolion Crughywel wedi cael eu rhybuddio y bydd pont y dref yn cael ei chau dros nos am bedair noson yr wythnos nesaf i ganiatáu atgyweiriadau brys yn dilyn storm Dennis.
Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i helpu trigolion a busnesau a effeithiwyd gan Storm Dennis dros y penwythnos.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi dros £50m i adeiladu 380 o gartrefi fforddiadwy, rhentu diogel erbyn 2025 fel rhan o raglen 'Cartrefi newydd i Bowys'.
gweld mwy Newyddion