HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwy Coronafeirws (COVID19)
Newyddion
Bydd gweithwyr llawrydd yn y sector diwylliannol sy'n byw ym Mhowys yn gallu ymgeisio am grantiau o £2,500 fel rhan o Gronfa Adferiad Diwylliannol Covid-19 Llywodraeth Cymru.
Oherwydd galw cynyddol, mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn falch i gyhoeddi y bydd pobl unwaith eto'n gallu gwneud cais ar-lein am lyfrau penodol ar gatalog y llyfrgell o ddydd Llun 5 Hydref 2020.
Dywedodd y cyngor sir y gellid buddsoddi dros £170m mewn addysg ym Mhowys ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol
Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure yn falch cyhoeddi y bydd y llain chwaraeon awyr agored ar safle Canolfan Hamdden y Flash yn ailagor yn ddiweddarach eleni.
gweld mwy Newyddion