1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Bydd swyddogion gwastraff o Gyngor Sir Powys yn cynnal sioeau teithio yn hwyrach y mis hwn i ddarparu gwybodaeth am sut y gall pobl ailgylchu mwy.
Lansiwyd brand newydd, sef 'Dyfodol Powys / Future Powys' i fyfyrwyr Chweched Dosbarth fel rhan o ymgyrch farchnata ehangach i hyrwyddo'r hyn sydd gan y Chweched Dosbarth i'w gynnig ym Mhowys.
Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod angen adolygu cyllid llywodraeth leol yng Nghymru ar frys i roi'r gefnogaeth sydd ei angen ar gynghorau gwledig i gynnal gwasanaethau hanfodol.
Mae gan ddarpar ymgeiswyr ar gyfer etholiadau mewn dwy ward yng Nghyngor Sir Powys hyd at ddydd Gwener nesaf, 27ain Medi i gofrestru eu henwebiadau
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau