Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwyCoronafeirws (COVID19)
Newyddion
Yn dilyn gwaith atgyweirio brys i ddau strwythur a ddifrodwyd gan lifogydd yng Ngwern y Gaufron a Phennant Pound ar y B4355 rhwng Dutlas a Lloyney, bydd y ffordd yn ailagor ddydd Sul 1 Tachwedd.
Gyda rhai disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf, anogir rhieni Powys i fod ar eu gwyliadwriaeth am Goronafeirws gan gadw plant sâl gartref.
Mae'r Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar Ddatblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ar y Cabinet ar 8 Tachwedd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn sylweddol o gymorth i fusnesau i geisio lleddfu rhywfaint ar effeithiau'r cyfnod atal byr.
gweld mwy Newyddion