SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwyCoronafeirws (COVID19)
Newyddion
Bydd ysgol uwchradd yng ngogledd Powys yn cau am bythefnos oherwydd cynnydd yn nifer yr achosion o'r coronafeirws, dywedodd y cyngor sir
Penodwyd cwmni adeiladu o Gymru i adeiladu datblygiad tai fforddiadwy yng ngogledd Powys, cyhoeddodd y cyngor sir
Mae preswylydd wedi cael ei ddirwyo £150 gan Gyngor Sir Powys am ddympio gwastraff o'r cartref ar dir preifat yng Nghaersws.
Mae parth atal wedi'i ddatgan yng Nghymru i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag math o ffliw adar yn dilyn cadarnhâd o achosion yn y DU.
gweld mwy Newyddion