1. Logio Mewn / Cofrestru
Newyddion a Digwyddiadau
Mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau grantiau o £1.8m i helpu i gyllido cynlluniau cludiant lleol yn y sir
Mae'r Cyngor Sir yn annog aelwydydd i ailgylchu cymaint ag y bo modd dros yr Ŵyl
Fe ganfu swyddogion dystiolaeth yn dangos fod y landlord wedi casglu cyfeintiau sylweddol o wastraff masnachol yn ei ardd gefn
Mae'r cyngor sir wedi datgan y bydd angen i feicwyr modur wneud cais am drwydded i fynd ar hyd rhan o gilffordd Powys yn hwyrach y mis hwn
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau