NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Mae ymchwil a wnaed gan lyfrgell yn ne Powys ar enwau ar gofeb ryfel leol erbyn hyn yn fyw ar wefan yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol.
Cadarnhaodd y cyngor sir y bydd gwasanaethau archifau ac amgueddfeydd Powys yn ailagor gyda llyfrgelloedd yn ehangu eu gwasanaethau.
Gofynnir i bobl gyda chanser ym Mhowys rannu eu profiadau trwy rwydwaith ymgysylltu sy'n rhan o raglen arloesol - y cyntaf o'i fath yng Nghymru - gyda'r nod o wella sut mae gofal a chefnogaeth canser yn cael eu darparu yn y sir.
Mae cynlluniau cyffrous am ysgol arbennig newydd gwerth £9.1m yng ngogledd Powys wedi mynd gam yn nes wedi i'r Cabinet roi sêl bendith i gyflwyno cynlluniau i Lywodraeth Cymru
gweld mwy Newyddion