Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Ni ddylai staff ddioddef camdriniaeth wrth fynd wrth eu gwaith, yn arbennig pan fydd y gwaith hwnnw'n cael ei wneud am resymau iechyd y cyhoedd.
Mae Cyngor Sir Powys a'r Cynghorau Trefi wedi bod yn cydweithio i weithredu mesurau priodol i gadw pellter diogel fel y bydd siopau'r stryd fawr ac ardaloedd siopa yn y sir yn ail-agor.
Mae therapyddion galwedigaethol Cyngor Sir Powys yn defnyddio technoleg fodern wrth iddyn nhw edrych ar sut mae gweithredu'n ddiogel yn ystod pandemig Covid-19.
Mae llwybr ceffylau yng Nghwm Elan wedi cael ei drwsio ar ôl i Storm Dennis greu difrod sylweddol, dywedodd Cyngor Sir Powys.
gweld mwy Newyddion