1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Casgliadau Gwastraff yn ôl yr arfer dros wyliau'r Pasg
Darllen mwy
Newyddion a Digwyddiadau
Bydd canolfan ailgylchu gwastraff y cartref newydd yn agor yn Y Drenewydd am y tro cyntaf penwythnos nesaf yn ôl datganiad gan Gyngor Sir Powys
Bydd Powys yn croesawu'r cymal anoddaf erioed yn hanes Taith Feics Merched OVO Energy wrth i'r ras ddychwelyd i Gymru ddydd Gwener 14 Mehefin
Mae busnesau o bob rhan o Ganolbarth Cymru wedi cymryd y cam mawr cyntaf o ran datblygu'r weledigaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.
Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu cynlluniau i hwyluso gwneud cais am ostyngiad yn nhreth y cyngor gyda gwaith papur wedi'i safoni
gweld mwy Newyddion a Digwyddiadau