Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Home (Welsh)

Newyddion
Mae'r safle ailgylchu cymunedol ar Heol Y Gorn, Llanidloes i fod i symud i leoliad newydd ar gaeau chwarae Cae Hafren Clwb Rygbi Llanidloes, ddydd Iau nesaf, 30 Ionawr 2020.
Mae'r Cyngor Sir yn gwahodd sylwadau gan drigolion ar dri set arall o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i ategu Cynllun Datblygu Lleol y sir sydd wedi'i fabwysiadu
Problemau iechyd anifeiliaid ym Mhowys oedd canolbwynt cyfarfod â Llywodraeth Cymru'r wythnos yma
Mae busnesau ym Mhowys yn cael cynnig cyfle i rannu eu sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod.
gweld mwy Newyddion