SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cysylltwch â Ni

Os ydych chi'n gwybod enw'r person neu'r adran, ffoniwch y prif rif ffôn yn ystod oriau gwaith ar: 01597 826000.

Am ymholiadau cyffredinol ffoniwch 01597 827460.

Mewn amgylchiadau eithriadol, pan fydd ein swyddfeydd ar gau Cysylltwch â ni tu allan i oriau gwaith

Erbyn hyn, bydd trigolion sy'n fyddar ac â nam ar y lleferydd yn gallu cysylltu â'r cyngor trwy wasanaeth Relay UK.

Anfon e-bost atom yma

Trwy lythyr:

Cyngor Sir Powys
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Lle i ddod o hyd i ni:

Dim ond mewn amgylchiadau eithafol y dylech ddefnyddio'r rhif ffôn hwn.
Un rhif ffôn i oedolion am wybodaeth a chymorth.
Un rhif ffôn i blant a theuluoedd am wybodaeth a chymorth.
Mannau Gwasanaethau Cwsmer
Gallwch gyflwyno unrhyw sylwadau, canmoliaeth neu gwynion sydd gennych am unrhyw rai o'n gwasanaethau (ac eithrio gwasanaethau cymdeithasol) yma
Gallwch gyflwyno unrhyw sylwadau, canmoliaeth neu gwynion sydd gennych am ein hadran Gwasanaethau cymdeithasol yma
Gweld ein Polisi Cwynion yma
Dod o hyd i'r holl fanylion cyswllt ar gyfer pob maes gwasanaeth o fewn y Cyngor yma
Rydym yn annog pobl i'n dilyn ac yn cyhoeddi gwybodaeth am ein gwaith sydd o ddiddordeb i'n dilynwyr yn ein barn ni.
Mae'r Siarter Cwsmeriaid yn nodi pa safon o wasanaeth y gallwch ei ddisgwyl.
Darganfod pwy yw eich cynghorydd lleol ynghyd â'u manylion cyswllt yma
Gallwch weld y wybodaeth am daliadau galwadau yma
Gweld ein hymgynghoriadau presennol neu flaenorol yma

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu